Sociala medier – hänger journalisterna med?

Publicerad: 22 okt 2016

Sveriges Kommunikatörer har i samarbete med Aalund Nordic tagit fram rapporten Journalisters användande av sociala medier. Rapporten syftar bland annat till att undersöka hur journalister använder sociala medier i sitt arbete. Undersökningens resultat vittnar om att journalister värdesätter Facebook och Twitter högst i sitt arbete – och att de bortser från andra sociala medier. Regionala journalister föredrar Facebook medan rikstäckande journalister helst vänder sig till Twitter.

Sveriges Kommunikatörer tog kontakt med två experter för att utreda om det finns några fördelar med att bevaka fler sociala medier.

Journalister värdesätter Facebook och Twitter högst i sitt arbete – och bortser nästan uteslutande från andra sociala medier. Vad kan journalister få för nytta av att bevaka fler sociala medier?

­­­– Jag tror att mycket av snabbheten finns i medier som Twitter och Facebook vilket gör att det är bra kanaler för journalister att bevaka. Det är intressant att se skillnaden mellan regionala och rikstäckande journalister och det är inte så konstigt eftersom Twitter inte används lika flitigt överallt. Det finns däremot många lokala grupper på Facebook som innehåller spännande läsning för lokaljournalisten. Inom näringslivsjournalistiken finns det mycket att hämta genom att på ett mer aktivt sätt använda LinkedIn, där delar både VD:ar, marknadschefer och andra nyckelpersoner med sig av intressanta spaningar och nyheter. Det kan också vara ett bra forum för journalister att jobba med co-creation, säger Robert Kalinagil – Account Director/Social Media Director på Welcom

Albert Lannerstad, organisationskonsult och digitalstrateg på Audiendo menar att det beror helt på journalistens inriktning.

– Det beror på journalistens inriktning. För en journalist gäller det att hålla sig uppdaterad inom sitt område, följa intressanta och relevanta personer, hashtags med mera. Och dessutom bygga relationer och nätverk. I det arbetet är sociala medier en sfär plattformar där omvärldsbevakning och relationsbyggande kan ske – men inget självändamål. Exempel: LinkedIn kan ju t ex vara intressant för den journalist som bevakar en bransch där många är aktiva på plattformen. Den som håller koll på en sakfråga kan behöva bevaka forum och bloggar i ämnet.

Digitalt
loader
Laddar