Sociala nätverk blev nyhetskanaler och vänner blev nyhetsförmedlare

Publicerad: 20 okt 2016

När Facebook kom till Sverige blev vi trollbundna av nätverkets öppna och intima miljö – användarna registrerade sig med sina riktiga namn och vi återknöt vänskapsband som ibland sträckte sig så långt som till ett annat land. I våra statusuppdateringar delade vi med oss av allt i livet – från barn till bröllop till ilska över en trasig brödrost. Med tiden började vi acceptera kontaktförfrågningar från människor som vi inte känner så väl och idag finns sannolikt både släkt, kollegor och obekanta med på kontakt- eller vänlistan. I och med att vänlistorna har växt och marknadsförare nästlat sig in har intimiteten som en gång lockade oss gått förlorad – den personliga kommunikationen sker istället i mindre publika kanaler så som chatt- och snabbmeddelande-appar. Idag lägger allt färre upp eget innehåll i sociala nätverk och antalet personliga inlägg minskar. Ändå fortsätter användningen av sociala nätverk att öka. 77 procent av de svenska internetanvändarna använder sociala nätverk och 58 procent gör det dagligen enligt undersökningen Svenskarna och sociala medier 2016 som årligen utförs av Internetstiftelsen i Sverige. Samma undersökning belägger dessutom att fler delar andras innehåll, men färre postar innehåll som de gjort själva. Vilka användningsområden präglar sociala nätverk idag – när intimiteten och öppenheten dämpats?

Nyhetskanal

Facebook och många andra sociala nätverk försöker numera tvätta bort den sociala stämpeln. Det blev särskilt tydligt när Twitter valde att kategorisera sig själva som en nyhetsapplikation istället för ett socialt nätverk i AppStore. De sociala nätverken har kommit att bli mer än en mötesplats på webben – användarnas fokus har flyttats från att umgås till att konsumera, sprida och söka upp nyheter. När statskuppsförsöket bröt ut i Turkiet under sommaren ägde dragkampen om nyhetsförmedlingen till stor del rum på Twitter.

Kollektiv omvärldsbevakning

Undersökningen Svenskarna och sociala medier 2016 visar att ungdomar i åldern 16-25 år anser att Facebook är en viktigare informationskälla än traditionella medier. Sociala nätverk har blivit ett slags personaliserade nyhetsmedier där användarna i större utsträckning har möjlighet att påverka vilken information de möts av. Användarna bygger upp en kollektiv omvärldsbevakning genom att själva foga samman ett nätverk av kontakter – eller nyhetsförmedlare. Det egna nätverket som tidigare utgjordes av vänner, familj och kollegor utgörs nämligen numera av nyhetsförmedlare.

Framtiden?

Sociala nätverk har omvandlats från personliga mötesplatser till kraftfulla verktyg för kollektiv omvärldsbevakning och på så sätt blivit mindre förknippade med nöje och mer förknippade med nytta, á jour och produktivitet. Därmed kommer sociala nätverk sannolikt få mer utrymme på arbetsplatser och förknippas med progression snarare än distraktion. Den personliga identiteten och yrkesidentiteten kommer fortsätta att flätas samman och organisationers varumärke kommer sannolikt att i hög grad påverkas av medarbetarnas egenskaper. 

 

Digitalt
loader
Laddar