“Stå upp för värdegrunden utan att sluta lyssna”

Publicerad: 17 dec 2015

Magnus Törnblom säger att man inom TV4 under flera års tid har arbetat med att ställa om företaget för att möta utvecklingen, till exempel genom workshops om värdegrund, kultur och hur digitaliseringen påverkar sättet att arbeta. Tanken är att jobba integrerat inom hela företaget, där det digitala finns med i alla verksamheter.

– Vi jobbar för att sätta teknik, digitalt tänk och utvecklingsarbete i samma rum som innehåll och försäljning. Vi vill kommunicera med alla våra tittare och andra intressenter på ett nytt sätt, på deras villkor, inte på våra egna. Det här har krävt både ny kompetens och att alla måste känna sig delaktiga.

Högt tempo med omedelbara reaktioner på sociala medier och i digitala kanaler bidrar både till möjligheter och faror. Magnus tycker att det blir allt tydligare hur viktigt det är att en organisation bygger verksamheten och kommunikationen på sin värdegrund.

– Röststarka grupper kan veta exakt vilka knappar de ska trycka på för att få maximal uppmärksamhet, och är inte nödvändigtvis intresserade av att förstå det du som kommunikatör vill förmedla. Det gör det viktigt att våga stå upp för det företaget står för, utan att göra avkall på att lyssna och också att kunna ändra uppfattning om man landat snett. Men det kan vara svårt på 140 tecken.

Magnus är övertygad om att tempot och förändringstakten kommer att fortsätta öka under nästa år.

– Jag hoppas att den här utvecklingen inte sker på bekostnad av analys och eftertanke, varken i utförande eller i hur kommunikatörers arbete mottas, utan att de här frågorna tvärtom blir ännu viktigare. Då tror jag det är oerhört viktigt att man kan stå upp för sina värderingar, även när det blåser.

loader
Laddar