Statusrapport från unikt forskningsprojekt om kommunikativa organisationer

Publicerad: 26 jun 2015

Forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen" drivs av Institutionen för strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg i samarbete med Sveriges Kommunikatörer. Internationellt existerar inte något motsvarande och lika stort projekt just nu. Syftet med forskningsprojektet är att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för verksamhetens måluppfyllelse och framgång. Internationellt existerar inte något motsvarande och lika stort projekt just nu.

Goda chanser till hög svarsfrekvens

Den andra konferensen under projektets gång ägde rum den 15 juni. Under konferensen diskuterades den enkätundersökning som kommer att genomföras i organisationerna under hösten. Enkäten fokuserar på olika aspekter av den kommunikativa organisationen och skickas ut till medarbetare, chefer och kommunikatörer.

Undersökningen kommer generera ett stort empiriskt material och forskarna räknar med att svarsfrekvensen kommer bli hög, det vill säga över 50 procent. Inte sällan är svarsfrekvensen ett stort problem i internationella enkätstudier inom public relations och strategisk kommunikation. Svarsfrekvensen är ofta så låg som 10–20 procent.

Konferens i slutet av året

Nästa konferens hålls i slutet av 2015. Då kommer de första resultaten av enkätundersökningen att presenteras.”Den kommunikativa organisationen” finansieras av Sveriges Kommunikatörer och följande deltagande organisationer: Eon Sverige, NCC, Göteborgs stad, Polismyndigheten, Malmö stad, Helsingborgs stad, PostNord, Ikea of Sweden, Stockholms stad, Länsstyrelsen Västernorrland samt Västra Götalandsregionen.

Mats Heide är professor i strategisk kommunikation och projektledare i "Den kommunikativa organisationen". Foto: KG Pressfoto.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar