Stora förändringar vid behandling av personuppgifter

Publicerad: 2 nov 2015

I kursen Grundläggande kommunikationsrätt, som är den första modulen i utbildningen Svensk Kommunikationsrätt, får du lära dig vad EU:s förslag till dataskyddsförordning innebär för din organisation. Målet är att dataskyddsförordningen ska beslutas i slutet av 2015. 

Kursen berör bland annat:

  • nya avgifter som påföljd upp till en miljon euro eller två procent av årsomsättningen
  • ökad administration och ökade informationskrav
  • rätten att bli bortglömd.

Nya regler för direktmarknadsföring

Under första modulen av Svensk Kommunikationsrätt behandlas även direktmarknadsföring. I våras kom den Etiska nämnden för direktmarknadsföring med ett vägledande uttalande när det gäller samtycke till att ta emot obeställd reklam.

De nya reglerna trädde i kraft den 1 oktober 2015 och medför nya krav på inhämtande av samtycke för direktmarknadsföring bland annat genom att namnge eventuella samarbetspartners. Efter årsskiftet underkänns äldre samtycken att ta emot obeställd reklam som inte uppfyller de nya kraven.  

Under första modulen av Svensk Kommunikationsrätt guidas du genom de nya riktlinjerna och får exempel på samtyckestext för direktmarknadsföring.

Juridik
loader
Laddar