Stora Kommunikatörspriset 2018: Juryns motiveringar till årets nominerade

Publicerad: 28 feb 2018

Årets jury består av:

Per Mossberg, ordförande, Sveriges Kommunikatörer (juryns ordförande), Hanna Brogren, generalsekreterare, Sveriges Kommunikatörer, Eva Corp, kommunikationschef, Regeringskansliet, Åsa Jamal, kommunikationschef, Telia Sverige, Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör, NCC, Lamin Sonko, PR advisor, Jung. Nedan följer juryns motiveringar till årets nominerade i Stora Kommunikatörsprisets fem kategorier.

Bästa kommunikativa ledarskap 

Stefan Hector, chef operativa enheten på nationella operativa avdelningen, Polisen

Motivering:

Stefan Hector, chef operativa enheten på nationella operativa avdelningen, var nationell kommenderingschef vid terrorattentatet och ledde det övergripande polisarbetet och de nationella operativa resurserna, i samverkan med andra myndigheter. När det ofattbara hände mitt i Stockholm en vanlig fredagseftermiddag var Polismyndigheten redo att kommunicera och möta människor, snabbt och handfast på plats och via medierna. Resultatet blev att en unik mänsklig gemenskap spred sig istället för kaos och splittring. Stefan Hector blev en symbol för Polismyndighetens trygghetsskapande kommunikation under terrorattentatet.

Anna Stenseth, verksamhetsområdeschef för psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde

Motivering:

Anna Stenseth har lett ett långsiktigt kommunikativt förändringsarbete inom psykiatrin. Målet har varit att utveckla arbetssätt genom ständiga förbättringar och att öka kvaliteten genom att involvera patienter och närstående, medarbetare och chefer. Med systematik i kommunikationen via dialogseminarier, beredningsgrupper, patientföreningar och nya typer av samordning och dokumentation har lärandet systematiserats. Det har lett till nya arbetssätt som bygger in kvalitetsmål långsiktigt och skapar stort engagemang.

Magnus Jägerskog, generalsekreterare, Bris

Motivering:

Magnus Jägerskog har genom ett starkt ledarskap, en tydlig vision och rak kommunikation utvecklat Bris både internt och som ideell aktör i samhället. Med en definition av vart organisationen är på väg, vilka mål som finns uppställda och hur de ska uppnås arbetar hela organisationen tillsammans mot visionen "att varje barn känner till sina rättigheter och lever i ett samhälle där barnets rättigheter tillgodoses". Magnus Jägerskogs kommunikativa förmåga har både utvecklat arbetsplatsen Bris och Bris röst i samhället, vilket är en förutsättning för att fler barn ska få sina rättigheter
tillgodosedda.

 

Bästa kommunikation offentlig organisation

Sveriges Riksbank, sedel- och myntutbytets kommunikationsteam

Motivering:

För att genomföra en av de största förändringarna på många år, utbytet av utvalda sedlar och mynt, valde Sveriges Riksbanks kommunikationsteam, med biträde av Prime, att förnya sig. Med flera ambitiösa och kreativa aktiviteter, inklusive bland annat appen "Kolla pengarna", utställningsturné och en mätsticka för synskadade, lyckades Sveriges riksbank överträffa sina mål för antalet insamlade mynt och sedlar samtidigt som man ökade sin kännedom.

Jordbruksverket, kommunikationsenheten

Motivering:

Genom att ha kunden i främsta rummet har kommunikationsenheten berett en krattad väg i en annars snårig regeldjungel när 65 000 lantbrukare årligen ansöker om EU-bidrag via länsstyrelserna. Utvärderingarna från 2017 visar en höjd nöjdhet med målgrupper som fått rätt information och stöd. Lantbrukarna gör även i högre utsträckning rätt när de ansöker och kundtjänst får färre frågor än tidigare. Ambitionen att göra komplexa frågor begripliga har gett resultat!

Malmö stad, kommunikationsavdelningen

Motivering:

Trots tuffa utmaningar eller kanske tack vare dessa har Malmö Stad i hård konkurrens lyckats attrahera och behålla nyckelpersoner för att skapa bra förutsättningar för alla medarbetare att bidra till Malmös utveckling. Malmö stads kommunikationsavdelning har genom att engagera chefer och kommunikatörer utvecklat den kommunikativa förmågan i hela organisationen, vilket har ökat engagemanget på de många arbetsplatserna i kommunens verksamheter. Tillsammans med en bredd i kommunikationsaktiviteterna har tusentals eldsjälar stigit fram inom Malmö Stad.

 

Bästa kommunikation näringsliv

LKAB, kommunikationsteamet 

Motivering:

I en situation präglad av oro och starka känslor har LKAB och Erika Lindblad med ett långsiktigt och uthålligt kommunikationsarbete lyckats skapa ett förtroende och ett lugn bland medarbetare, beslutsfattare och allmänheten.

Swedbank, externkommunikationsteamet 

Motivering:

Med flera smarta kommunikationsaktiviteter i traditionella och sociala medier under 2017, däribland företagskampanjen Rivstart, har Johan Eriksson och kommunikationsteamet skapat både nytta för befintliga och nya kunder och lyckats förflytta varumärket. Arbetet som genomfördes under 2017 har en långsiktig grund att stå på för att leva kvar år efter år när nya entreprenörer genomgår programmet och blir ambassadörer.

Essity, kommunikationsenheten

Motivering:

Genom tydlig och transparent kommunikation, både internt och externt, lyckades bolaget visa och förklara varför en delning av SCA genom en utdelning av bolagets hygienverksamhet till aktieägarna var den väg framåt som skapar mest värde. Tio månader efter att delningen kommunicerats var det nya varumärket Essity lanserat och noterat på Stockholmsbörsen. Projektet innebar att ett stort arbete gått i mål inom en snäv tidsram – svensk basindustri förnyades med ett nytt globalt varumärke.

 

Bästa kommunikation ideell organisation

Mattecentrum, kommunikationsteamet

Motivering:

Mattecentrum arbetar för att matematikstöd ska vara tillgängligt för alla och att fler elever ska uppfatta matte som roligt och användbart. Med innovativ kommunikation, till exempel genom att översätta Sveriges största matematikbok till arabiska och att ge matematikstöd på asylboenden har Mattecentrum bidragit till höjda betyg i matematik på de skolor där man är verksam.

#ochjagprotesterade, Make Equal

Motivering:

För att på ett kreativt och skickligt sätt lyckats lyfta diskussionen om demokrati och antirasism under en av årets mest medialt händelserika veckor. Make Equal lyckades inte bara nå ut till tusentals människor under Almedalsveckan och i flera andra städer runtom i Sverige utan skapade också en kommunikationshändelse som lever kvar och kan aktiveras om igen.

Politikerveckan i Järva, The Global Village

Motivering:

För kommunikation som valde att prata till en grupp människor istället för att prata om dem. Till Järva kom många politiker inklusive statsminister Stefan Löfven men också vanliga stockholmare för att lyssna och diskutera politik. Ahmed Abdirahman lyckades skapa en lokal och nationell plattform för frågor om integration, mångfald, social hållbarhet och jämställdhet.

 

Årets unga talang

Hugo Ewald, Faktakollsredaktör, DN

Motivering:

I en tid där oberoende journalistik och fakta allt mer får ge vika för tyckande och rykten har Hugo Ewald tagit sig an den viktiga uppgiften att motverka den negativa utvecklingen i traditionella och sociala medier. Hugo Ewald har bland annat genom Viralgranskaren utbildat svenska folket, kommunikatörer och medierna själva i källkritik på ett engagerande sätt i sociala medier, tv och på webben.

Sauda Luzze, Initiativtagare Afroboost och Volontär för FN

Motivering:

Med en vilja att förändra synen på unga svarta kvinnor och ett stort mod har Sauda tagit sig hela vägen till FN. Sauda har använt kommunikation för att nå ut och skapa plattformar där människor kan mötas och skapa verklig förändring. 

Naod Abera, kommunikationsansvarig, the Global Village/Politikerveckan i Järva 

Motivering:

Naod gjorde det många pratar om att göra. Tillsammans med teamet bakom Global Village, lyckades han få landets politiker inklusive statsminister Stefan Löfven att möta och tala till människorna i Stockholmsförorterna runt Järva. Naod Abera är en inspirerande kommunikatör som genom sitt engagemang och arbete bidragit till ett större intresse för demokrati och politik i Järvaområdet.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar