Stora Kommunikatörspriset: Juryns motiveringar till årets nominerade

Publicerad: 8 mar 2017

Bästa kommunikativa ledarskap 

Monica Gimre, Vice President Tetra Pak Processing 

Motivering:
Genom att konsekvent och kreativt arbeta med kommunikation har Tetra Pak Processing Systems och vd Monica Gimre lyckats överträffa strategiska mål, engagera medarbetare och gjort ledningen ännu mer kommunikativ. Tetra Paks framgångsrika kommunikationsarbete är ett tydligt belägg på att en ledning som är kommunikativ kan skapa stordåd.

Mats Lindskog, Kommunikationsdirektör Västerås stad

Motivering:
Genom ett ledarskap som kännetecknas av handlingskraft, omtanke och modernitet har Mats Lindskog vitaliserat kommunikationsprocesserna i Västerås stad. Under Mats Lindskogs ledning har organisationen genomgått en färgrik metamorfos som kännetecknats av ökad intern stolthet, ökad förståelse för kommunikationens värde och flertalet utmärkelser.

Johanna Snickars, Kommunikationschef Microsoft

Motivering:
Johanna Snickars har lyckats förena modern teknik, kommunikation och samhällsansvar. Under sin tid som kommunikationschef på Microsoft har Johanna Snickars verkat för minskade klyftor mellan män och kvinnor inom IT, en inkluderande arbetsplats och innovativa samarbeten med samhällsaktörer. Snickars har dessutom varit en aktiv förebild genom att osjälviskt och öppet berätta om sin yrkesresa.

Bästa kommunikation näringsliv

IKEA – Patrik Nygren-Bonnier och marknadsavdelningen

Motivering:
Patrik Nygren-Bonnier har med omsorg förvaltat den stora kunskap som IKEA besitter om sina kunder. Utifrån den kunskapen har Patrik Nygren-Bonnier varit delaktig i kampanjer som skapar stark igenkänning, bryter normer och inspirerar till samtal – ett strålande uttryck för Ingvar Kamprads ursprungliga vision om "En bättre vardag för de många människorna".

Max Hamburgare – Max Green Familjen

Motivering:
Med hjälp av träffsäker, vältajmad och tydlig kommunikation kring lanseringen av den gröna hamburgermenyn "Green Familjen" lyckades Max Hamburgare utmana alla till att gå från ord till handling i klimatfrågan och samtidigt visa att hållbarhet är enkelt, gott och lönsamt. Resultatet blev massiv förtjänad räckvidd, försäljningstillväxt och ett kraftigt besked om det är gott att äta hållbart.

Stora Enso – Ledningsgruppen vid Stora Enso i Hyltebruk

Motivering:
Genom att ompröva invanda mönster, kommunicera kreativt och värna om det personliga mötet har ledningsgruppen för Stora Ensos bruk i Hylte lyckats stärka varumärket, skapa en slitstark framtidstro hos medarbetarna och samtidigt utvecklat produktionen i en av Sveriges mest betydelsefulla basindustrier.

Bästa kommunikation offentlig organisation

Region Västmanland – Jonas Wallin

Motivering:
Genom att skapa en arbetsgivarkommunikation som hyllar och sätter medarbetarna i fokus har Region Västmanland lyckats stärka den interna stoltheten, locka kompetens och ge en enhetlig röst åt en enormt bred verksamhet med över 7000 anställda inom ungefär 300 olika yrken. Region Västmanland är ett belysande exempel på att kommunikation är en framgångsfaktor.

Statistiska Centralbyrån – Sverige i siffror

Motivering:
I en tid där ogrundade påståenden ofta tas för sanningar är pålitlig statistik ett viktigt verktyg för omvärldsförståelse och kritisk granskning. Teamet bakom SCB:s satsning "Sverige i siffror" har lyckats förmedla statistik på ett sätt som är lättillgängligt, tydligt och engagerande. Dessutom har de lyckats med konststycket att ta fram en tonalitet som lyfter fram berättelserna och människorna bakom siffrorna.

Svenska Bostäder i Husby – Helen Larsson

Motivering:
Svenska bostäder i Husby har sedan tre år arbetat med att utforma miljöer där både män och kvinnor kan vistas på samma villkor och känna sig trygga. Genom att berätta om arbetet har Svenska bostäder i Husby satt kvinnors trygghet på bostadsbyggandets agenda och blivit ett föredöme inom feministisk/jämställd stadsplanering.

Bästa kommunikation ideell organisation

Insamlingsstiftelsen Choice

Motivering:
Insamlingsstiftelsens arbete med att förebygga skadligt bruk av alkohol, narkotika och tobak bland ungdomar är ett föredömligt exempel på kommunikation som inspirerar, informerar och inkluderar. Genom att samarbeta med läkarstudenter, arrangera föreläsningar för högstadie- och gymnasieelever samt utforma utbildningar för nyanlända har Insamlingsstiftelsen Choice skapat en kommunikation som inte gör skillnad mellan människor och ger alla ungdomar en chans till en bra start på vuxenlivet.

Mattecentrum

Motivering:
Med träffsäker och inkluderande kommunikation har Mattecentrum lyckats göra matematik tillgängligt för alla – oavsett social bakgrund, kön, ålder eller kunskapsnivå. Dessutom har Mattecentrum på ett kreativt sätt dragit nytta av digitaliseringens kommunikativa möjligheter – och samtidigt bevarat det personliga mötet mellan människor.

Svenska Turistföreningen – Jenny Engström

Motivering:
Svenska Turistföreningen gav världen en chans att lära känna Sverige och svenskarna en chans att lära känna världen genom kampanjen The Swedish Number. Att egga hela världens nyfikenhet för "landet lagom" och samtidigt få tusentals svenskar att ivrigt vilja berätta om Sverige för världen är kommunikation när den är som bäst.

Årets unga talang

Farida Al-Abani

Motivering:
Genom att uppmärksamma frågan om orättvisa pensioner bland utrikesfödda har Farida Al-Abani bidragit till ett bättre samhälle och samtidigt visat att kommunikatören är en folkbildare, samhällsaktör och förmedlande länk mellan medborgare, journalister och makthavare.

Charlie Eriksson

Motivering:
Charlie Eriksson har genom informationsprojektet "AldrigEnsam" öppnat upp dialogen om psykisk ohälsa bland unga vuxna och tagit ställning för att ingen som lider av psykisk ohälsa ska behöva stå ensam. Projektet har väckt massivt engagemang – tusentals har visat sitt stöd för Charlie och anslutit sig till kampen för att ingen som lider av psykisk ohälsa ska stå ensam.

Sophie Lokko

Motivering:
Med nytänkande och ansvarsfull kommunikation har Sophie Lokko banat väg för en kommunikationsbransch som inte diskriminerar eller gör skillnad mellan människor. Som 19-åring utmanade Sophie Lokko ålderssegregationen som Sveriges yngsta copy och som 23-åring tog hon ställning för en mer jämställd bransch som medgrundare till Guldvågen - priset som premierar jämställdhet och mångfald inom kommunikationsbranschen.

Årets hederspris

Anders Kompass

Motivering:
Med kommunikation som kännetecknas av civilkurage, respekt för människan och ihärdighet har Anders Kompass förkroppsligat ett av kommunikatörens uppdrag –att göra aktiva etiska överväganden för att främja ett transparent och medmänskligt samhälle.

Stora Kommunikatörsprisets jury:

Per Mossberg, kommunikationsdirektör på PostNord (juryns ordförande).

Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör på NCC.

Claes de Faire, vd på Fokus.

Cecilia Schön Jansson, vd på Sveriges Kommunikatörer.

Eva Corp, kommunikationschef på Regeringskansliet.

Peter Borsos, kommunikationsdirektör på Telia Company.

Sara Rosengren, professor i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring på Handelshögskolan Stockholm.

Läs mer om Stora Kommunikatörspriset 2017


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

loader
Laddar