Stort forskningsprojekt om kommunikativa organisationer släpper ny rapport

Publicerad: 26 feb 2016

Det finns gott om forskning som påvisar kommunikationens betydelse för organisationer, däremot finns ingen vedertagen definition av begreppet ”kommunikativ organisation”. Det vill forskarna i projektet ”Den kommunikativa organisationen” ändra på.

Störst i Europa

Forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen” är det största inom området i Europa just nu. Det inleddes under våren 2015 och drivs av Institutionen för strategisk kommunikation vid Campus Helsingborg i samarbete med Sveriges Kommunikatörer.

Projektet syftar bland annat till att öka kunskapen om kommunikationens betydelse för verksamhetens måluppfyllelse och framgång. En tes är att det behöver skapas en egen kommunikationslogik, som värderas lika högt som till exempel affärslogiken.

– Sveriges Kommunikatörer tror att resultatet kommer att ha stor betydelse för att definiera den strategiska kommunikationens betydelse i en organisation och även svara på frågan vad som kommer att krävas av oss som kommunikatörer framöver, säger Cecilia Schön Jansson, vd på Sveriges Kommunikatörer.

Undersöker begreppet

I den första rapporten ligger fokus på att undersöka konceptet ”den kommunikativa organisationen” och ge förslag på hur begreppet kan utvecklas framöver. Rapporten förslår tre alternativa sätt att utveckla konceptet den kommunikativa organisationen. Ett är att fokusera mer på vad kommunikativa organisationer faktiskt är, istället för vad de borde vara. Forskarna menar även att det är viktigt att ge normativa ramar och ideal verkligt innehåll: varför ska kommunikationen vara del av olika processer? Vad bidrar kommunikationen med? Slutligen är det också viktigt att erkänna kommunikationens flerdimensionella karaktär och dess förmåga att skapa en dynamisk balans i motstridiga och kravfyllda situationer.

 

 

Vill du hellre ladda ned forskningsrapporten som PDF?

Den kommunikativa organisationen – En diskussion av begreppet
Strategisk kommunikation
loader
Laddar