Strategisk improvisation - en framgångsfaktor

Publicerad: 19 mar 2018

Foto: Dennis Ersöz, Gullers Grupp

Digitaliseringen och teknikutvecklingen har gett upphov till en mängd möjligheter men också en mängd nya utmaningar. Vi lever i ett föränderligt kommunikationslandskap där förmågan att anpassa sig till den rådande situationen är avgörande. För att kommunicera framgångsrikt i en värld där förutsättningarna ständigt förändras krävs ett tillvägagångssätt som kombinerar improvisation med ett bestämt regelverk – en strategisk improvisation.

Begreppet strategisk improvisation myntades av Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och Katarina Gentzel Sandberg, seniorkonsult på Gullers Grupp och ambassadör i Sveriges Kommunikatörers Programgrupp i Region Stockholm. Sveriges Kommunikatörer tog kontakt med Katarina Gentzel Sandberg för att ta reda på varför strategisk improvisation är avgörande i dagens kommunikationslandskap.

Vad är strategisk improvisation?

– Strategisk improvisation är ett perspektiv på effektivt kommunikationsarbete som jag och Jesper Falkheimer har myntat. Det handlar om att kombinera det långsiktiga arbetet med de möjligheter som uppkommer i varje situation, att göra en situationsanpassad tolkning av den givna kommunikationsramen.

Hur väcktes ditt intresse för strategisk improvisation?

– Kommunikation behöver ju både vara kreativ och situationsanpassad för att vara effektiv och nå fram. Men vi tycker att de teorier, förhållningssätt och de verktyg vi har till kommunikationsarbete inte riktigt räcker till, varken för att kunna vara riktigt kreativ eller att utnyttja de situationer som uppstår. Strategier och långsiktiga planer kommer att behövas även i fortsättningen, men vi ser att kommunikationsarbetet behöver kompletteras med improvisation.

Vilken betydelse kommer strategisk improvisation ha för organisationer och företag i framtiden?

– Stor betydelse, hoppas vi! Vi vill bidra till att organisationer och företag kan kommunicera effektivt även i framtiden och att vår yrkesskicklighet som kommunikatörer hela tiden utvecklas och förbättras.

"Improvisera mera - ett strategiskt val"

I vår arrangerar Sveriges Kommunikatörer kursen "Improvisera mera - ett strategiskt val" där du får får möjligheten att fördjupa dig i strategisk improvisation och dess tillämpningsområden. Du får den teoretiska grunden, modellerna och förhållningssättet till strategisk improvisation men fokus ligger också på att ta fram verktyg och medvetna val för dig själv, din grupp och din organisations förmåga till strategisk improvisation.

– Deltagarna kommer att bli inspirerade i att tänka mer kreativt och innovativt, få djupare kunskap om begreppet strategisk improvisation och inte minst - de kommer själva att få träna på att improvisera, säger Katarina Gentzel Sandberg om kursen.

Kursen leds av:

Ann Jönsson Lindström

Ann Jönsson Lindström

Ann Jönsson Lindström arbetar med att coacha chefer och hjälpa dem att utveckla ett modernt ledarskap som bygger på samtal och dialog. Hon har över 20 års erfarenhet som informationsdirektör, vd och styrelseledamot i företag som Sydkraft, Telia, Digital Equipment, Posten, Torget och Jeeves. 

Katarina Gentzel Sandberg

Katarina Gentzel

 

Katarina har mer än 20 års erfarenhet av kommunikationsutveckling i kommersiella företag och i idéburna organisationer. Hon är en ofta anlitad föreläsare och undervisar i kommunikation i vitt skilda sammanhang. Idag är hon seniorkonsult på Gullers Grupp och ambassadör i Sveriges Kommunikatörers Programgrupp i Region Stockholm.

Kommande kurstillfällen

Stockholm 16 maj, Läs mer eller anmäl dig här

Göteborg 25 maj, Läs mer eller anmäl dig här


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

loader
Laddar