Strategisk improvisation – en framgångsfaktor i dagens kommunikationslandskap

Publicerad: 13 jun 2017

Foto: Dennis Ersöz, Gullers Grupp

Sverige har under de senaste åren fått hundratusentals nya invånare och mångfalden väntas öka – detta ställer nya krav på inkluderande och innovativ kommunikation för att nå ut till de nya målgrupperna. Digitaliseringen och teknikutvecklingen har gett upphov till en mängd möjligheter men också en mängd nya utmaningar. Vi lever i ett föränderligt kommunikationslandskap där förmågan att anpassa sig till den rådande situationen är avgörande. För att kommunicera framgångsrikt i en värld där förutsättningarna ständigt förändras krävs ett tillvägagångssätt som kombinerar improvisation med ett bestämt regelverk – en strategisk improvisation.

Begreppet strategisk improvisation myntades av Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och Katarina Gentzel Sandberg, seniorkonsult på Gullers Grupp och ambassadör i Sveriges Kommunikatörers Programgrupp i Region Stockholm. Den 29 augusti kommer de tillsammans att leda en kurs i strategisk improvisation. Sveriges Kommunikatörer tog kontakt med Katarina Gentzel Sandberg för att ta reda på varför strategisk improvisation är avgörande i dagens kommunikationslandskap.

Vad är strategisk improvisation?

– Strategisk improvisation är ett nytt perspektiv på effektivt kommunikationsarbete som jag och Jesper Falkheimer har myntat. Det handlar om att kombinera det långsiktiga arbetet med de möjligheter som uppkommer i varje situation, att göra en situationsanpassad tolkning av den givna kommunikationsramen.

Hur väcktes ditt intresse för strategisk improvisation?

– Kommunikation behöver ju både vara kreativ och situationsanpassad för att vara effektiv och nå fram. Men vi tycker att de teorier, förhållningssätt och de verktyg vi har till kommunikationsarbete inte riktigt räcker till, varken för att kunna vara riktigt kreativ eller att utnyttja de situationer som uppstår. Strategier och långsiktiga planer kommer att behövas även i fortsättningen, men vi ser att kommunikationsarbetet behöver kompletteras med improvisation.

Vilken betydelse kommer strategisk improvisation ha för organisationer och företag i framtiden?

– Stor betydelse, hoppas vi! Vi vill bidra till att organisationer och företag kan kommunicera effektivt även i framtiden och att vår yrkesskicklighet som kommunikatörer hela tiden utvecklas och förbättras.

Kan du ge något exempel på framgångsrik strategisk improvisation?

– Det kommer nya exempel varje dag, inte minst i sociala medier där hela poängen är att vara dagsaktuell och utnyttja situationer som uppkommer. Under våren är alla varianter på #alternativafakta och #lastnightinsweden underhållande exempel. Eller IKEA:s svar på lanseringen av modehuset Balenciagas blåa väska (väldigt lik en blå kasse för 5 kr) för 20 000 kr.

Vad kan deltagarna vänta sig av höstens kurser i strategisk improvisation?

– De kommer att bli inspirerade i att tänka mer kreativt och innovativt, få djupare kunskap om begreppet strategisk improvisation, höra duktiga improvisatörer berätta om sitt kommunikationsarbete och inte minst - de kommer själva att få träna på att improvisera!

Höstens kurser i strategisk improvisation

Vill du veta hur strategisk improvisation går till i praktiken? Då är höstens kurser något för dig - det kommer att bjudas på en kombination av teoretiska resonemang, nya kreativa modeller och erfarenheter från framgångsrika kommunikationschefer från näringsliv, offentlig och idéburen sektor. Dessutom en hel del inspiration från improvisatörer inom andra discipliner och konstarter: musik, teater, idrott och militär. Kurserna kommer att äga rum i Stockholm, Göteborg och Malmö.

5/10 – Strategisk improvisation Malmö – läs mer eller anmäl dig.

17/10 – Strategisk improvisation Göteborg – läs mer eller anmäl dig.

23/11 – Strategisk improvisation Stockholm – läs mer eller anmäl dig.

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

Digitalt/ Strategisk kommunikation
loader
Laddar