Svenskarna och Internet 2018

Publicerad: 9 okt 2018

I den 120 sidor långa rapporten får vi bland annat veta att aktiviteten på Facebook minskar, den digitala prenumerationen ökar medan pappersprenumeration minskar, att 61 % blandar arbete och privatliv med hjälp av internet och att fler än hälften (53 %) läser jobbmejl på semestern.

7 av 10 använder internet för att arbeta hemifrån

Allt fler använder internet för att jobba hemifrån. Nu är det en klar majoritet av den arbetande befolkningen som arbetar från hemmet; hela 68 % mot förra årets 64 %. Ett dagligt arbete hemifrån med hjälp av internet ligger idag på 20 %. Motsvarande siffra förra året var 17 %. Kommunikation- och IT är den bransch som hamnar på andra plats med 88 %, och kultursektorn på första plats (93 %). (Se graf)


SOI2018 graf 1

 

 
Linkedin

Kommunikationsbranschen har tillsammans med finansbranschen störst andel som använder Linkedin. (Se graf)

SOI2018 graf 2

Läs hela rapporten här:
PDF: https://www.iis.se/docs/Svenskarna_och_internet_2018.pdf
Webbversion: https://2018.svenskarnaochinternet.se/


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar