”Sverige är fyllt av möjligheter”

Publicerad: 16 maj 2016

Text: Karvan Shahabi

Dzenan Karic älskar språk och har haft lätt för att lära sig svenska, och han är angelägen om att börja tala språket flytande. Dzenan menar att det är viktigt eftersom han både vill förstå andra, men även bli förstådd. Dessutom underlättar det att komma in i samhället, och i synnerhet kommunikationsbranschen, förklarar Dzenan.

– Om jag vill förstå den svenska kulturen och svenskar bättre så behöver min svenska bli så bra som möjligt. Jag skulle såklart kunna välja att prata engelska med en svensk, men jag är säker på att vi inte förstår varandra lika bra då.

"Spännande bakgrunder möts"

Dzenan har en bakgrund från Bosnien och Hercegovina där han är född. Där arbetade han bland annat med HBTQ-frågor och stöttade unga i deras sexuella hälsa. Förutom det så arbetade Dzenan även med internationell press som CNN och som kommunikatör vid International Commission for Missing People (ICMP).

Med en mångsidig bakgrund så lyfter Dzenan upp nätverkande som viktigt för honom och hans framtid. Genom att lyssna till andras erfarenheter har han fått en känsla vad som är viktigt att förändra, utveckla och lära.

– När jag har nätverkat genom Sveriges Kommunikatörer har jag lärt mig fantastiskt mycket. Möjligheten att lyssna på hur andra ser på kommunikation och vad de lyfter upp som viktigt har varit värdefullt för mig. Jag tror också att mina erfarenheter har varit intressanta för andra, säger Dzenan.

Möjligheter i ”landet lagom”

I strävan att förstå Sverige bättre, har Dzenan upptäckt flera likheter och skillnader mellan Sverige och Bosnien. Dzenan menar att den bosniska arbetsmarknaden präglas mer av prestige än den svenska. Samtidigt finns det inte samma möjligheter att utvecklas och klättra i karriären i Bosnien som det gör i Sverige, menar Dzenan.

– I Sverige finns det en kombination av att allt ska vara lagom samtidigt som Sverige är fyllt av möjligheter. Jag älskar den kombinationen och tror att många har mycket att lära av det synsättet, säger Dzenan.

För tillfället har Dzenan siktet på att avsluta sina universitetsstudier, hitta ett arbete under sommaren och därefter ta sin svenska masterexamen. Vad som händer efter examen återstår att se. Men något som är säkert är att han kommer att fortsätta ägna sig åt något som är utmanande. 

Personlig utveckling
loader
Laddar