Sveriges Kommunikatörer inleder samarbete med PRECIS

Publicerad: 8 feb 2016

Sveriges Kommunikatörer och branschföreningen PRECIS har nu ett samarbetsavtal kring kompetensutveckling för kommunikationskonsulter. Medarbetare på företag som är medlemmar i PRECIS erbjuds att gå utvalda utbildningar hos Sveriges Kommunikatörer till ett rabatterat pris. 

Rabatten är 15 procent på det ordinarie priset. Under våren erbjuder vi PRECIS:s medlemmar kurser i film, internkommunikation, strategisk kommunikation, ledarskap, retorik, hållbarhet och digital kommunikation.


Bild på PRECIS:s logotyp

Mer om PRECIS

PRECIS är en branschförening för konsultföretag specialiserade på rådgivning och implementering inom public relations. Föreningens syfte är att företräda medlemmarnas gemensamma intressen genom att framhålla värdet av public relations för att uppnå företags och organisationers affärs- och verksamhetsmål, verka för ökad kunskap om branschen samt säkerställa att medlemsföretagen efterlever PRECIS branschnormer.

loader
Laddar