Sveriges Kommunikatörer bjuder in branschorganisationer till samtal om #sistabriefen

Publicerad: 28 nov 2017

– Jag håller med till 100 procent om att Sveriges Kommunikatörer som organisation har ett ansvar för att hjälpa samtliga våra medlemmar förmedla kunskap och yrkesnormer och riktlinjer, säger Cecilia Schön Jansson, generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.

Sveriges Kommunikatörer har aktivt arbetat med att lyfta frågor om jämställdhet och respekt. Sedan #metoo-uppropet har vi bland annat skrivit om att bygga en värdegrund som går från ord till handling och att kommunikatörerna som yrkesgrupp måste driva samtal om etik.

– Sveriges Kommunikatörer har uppmärksammat #metoo ett flertal gånger i våra kanaler. Som organisation vill jag att vi ska bidra till ett sundare samhällsliv. Vi har arbetat med dessa frågor och kommer att fortsätta. Kommunikatörer som arbetar i näringslivet samt i organisationer är ofta djupt involverade i arbete med policies, uppförandekoder och införandet av whistleblower-funktioner. Det här visar hur viktigt det arbetet är, säger Cecilia Schön Jansson.

– Det här är inte bara en branschfråga, det här är en samhällsfråga och alla aktörer i vårt demokratiska samhälle har ett ansvar att säkerställa att den fullständigt oacceptabla människosynen och de regelrätta övergreppen, måste upphöra med en gång, tillägger Cecilia Schön Jansson.

Gemensamt ansvar

Sveriges Kommunikatörer, tillsammans med branschorganisationerna Komm, Medieföretagen, Precis, Svenska PR-företagen, Sveriges Annonsörer och Swedish Content Agencies har ett gemensamt ansvar för att bidra samt genomföra en förändring. Vi vill därför träffa er, samt andra viktiga samhällsaktörer för att tillsammans arbeta vidare med dessa viktiga frågor. Vi kommer att höra av oss inom kort.

loader
Laddar