Sveriges Kommunikatörers medlemsundersökning 2016

Publicerad: 21 nov 2016

I september genomförde Sveriges Kommunikatörer en medlemsundersökning för att ta reda på medlemmarnas uppfattning om medlemskapet och olika kommunikationsfrågor. 1 879 medlemmar svarade på undersökningen och delade med sig av värdefull information som kommer att fungera som underlag till organisationens arbete under 2017. Här delar Sveriges Kommunikatörer med sig av resultatet.

Ökad efterfrågan på kompetensutveckling inom digital kommunikation

Hela 73 procent av Sveriges Kommunikatörers medlemmar anser att de har behov av att kompetensutvecklas inom digital kommunikation, vilket är en ökning med 14 procent från medlemsundersökningen 2015. Området fortsätter således att ligga i topp som det mest efterfrågade. Sveriges Kommunikatörer ser därför till att ha ett starkt kursutbud inom digital kommunikation, lyfter ämnet på lokala evenemang och fortsätter att omvärldsbevaka och skriva om digitaliseringen. På andra plats kommer strategi och planering, vilket 55 procent av medlemmarna känner att de vill kompetensutvecklas inom. I jämförelse med föregående år syns ett minskat behov av kompetensutveckling inom internkommunikation och ledarskap. 

 • Digital kommunikation 73 %
 • Strategi och planering 55 %
 • Internkommunikation 36 %
 • Ledarskap 32 %
 • Varumärke 31 %
 • Marknadskommunikation 21 %
 • Mediarelationer 17 %
 • CSR 13 %
 • Public Affairs 10 %
 • Juridik 9 %
 • Annat 9 %
 • Investor Relations 3 %

Vi vill vara drivande i utvecklingen av framgångrik kommunikation

Sveriges Kommunikatörers mission är att driva utvecklingen av framgångsrik kommunikation – därför ställdes frågan: "vilka frågor tycker du att vi ska driva framöver?". Bland de mer frekventa svaren fanns: att Sveriges Kommunikatörer ska stärka yrkesrollens status, sprida kunskap om vad kommunikatörer gör och varför de behövs, visa att kommunikation är en framgångsfaktor för affären samt lyfta varför kommunikation bör finnas representerat i ledningsgruppen. 

För att möta medlemmarnas önskemål kommer Sveriges Kommunikatörer i början av nästa år att driva frågan om den nya kommunikatörsrollen. Vad innebär den? Vad kommer att förväntas av framtidens kommunikatörer och vad kan de bidra med i en organisation och i samhället?

Hur kan vi bli ännu bättre på att stödja kommunikatörer i deras yrkesroll?

Sveriges Kommunikatörers ambition är att stödja kommunikatörer i deras yrkesroll. Därför ställde vi frågan "hur kan vi stödja dig i din yrkesroll?" till våra medlemmar. Svaren vittnade om att medlemmarna efterfrågar ännu fler nätverk för olika befattningar, fler kurser på fler orter, utökning av "kommunikatörens verktygslåda" på vår webbplats samt ännu starkare internationell förankring i vår omvärldsbevakning. 

Nästa år kommer vi att lägga stora resurser på att uppfylla önskemålen. Bland annat kommer vi att utveckla vår verktygslåda på webbplatsen så att den blir ännu mer relevant, aktuell och fördjupad.

95 procent av medlemmarna skulle...

95 procent av medlemmarna som svarade på undersökningen uppgav att de skulle rekommendera ett medlemskap hos Sveriges Kommunikatörer till en branschkollega. Vi är otroligt glada över siffran och kommer självklart att sträva efter ett 2017 där medlemmarna är så nöjda att 100 procent vill rekommendera ett medlemskap hos Sveriges Kommunikatörer.

loader
Laddar