Sveriges Kommunikatörers medlemsundersökning 2017

Publicerad: 30 nov 2017

I september genomförde Sveriges Kommunikatörer 2017 års medlemsundersökning för att ta reda på medlemmarnas uppfattning om medlemskapet och olika kommunikationsfrågor. 1951 medlemmar svarade på undersökningen och delade med sig av värdefull information som kommer att fungera som underlag till organisationens arbete under 2018. Här delar Sveriges Kommunikatörer med sig av resultatet.

Ökad efterfrågan på kompetensutveckling inom digital kommunikation

Likt föregående år anser hela 75 procent av Sveriges Kommunikatörers medlemmar att de har behov av att kompetensutvecklas inom digital kommunikation, vilket är en ökning med 3 procent från medlemsundersökningen 2016. Då området fortsätter att ligga i topp som det mest efterfrågade kommer vi att se till att ha ett vidare starkt kursutbud inom digital kommunikation, lyfta ämnet på event och fortsätta omvärldsbevaka samt skriva om digitaliseringen.

På andra plats kommer strategisk kommunikation (kris-, förändrings, internkommunikation), vilket 64 procent av medlemmarna känner att de vill kompetensutvecklas inom. Ett ämne som har ökat är hållbarhet och CSR som har gått från 13 procent 2016 till 22 procent i år.

 • Digital kommunikation 75 %
 • Strategisk kommunikation 65 %
 • Ledarskap 34 %
 • Text och Bild 25 %
 • Hållbarhet och CSR 22 %
 • Marknadskommunikation 21 %
 • Public Relations (IR, PA och press) 21 %
 • Juridik 12 %
 • Annat 5 %

Vi vill vara drivande i utvecklingen av framgångsrik kommunikation

Sveriges Kommunikatörers mission är att driva utvecklingen av kommunikation så att våra medlemmar blir mer framgångsrika – därför ställdes frågan även i år: "vilka frågor tycker du att vi ska driva framöver?". De mest frekventa svaren var:

 • att höja statusen i yrkesrollen och varför kommunikatören behövs
 • lyfta varför kommunikation bör finnas representerat i ledningsgruppen
 • driva frågor kring digitaliseringen och dess påverkan i arbetet, hur vi kan arbeta med AI mer konkret i arbetet.

Under året har Sveriges Kommunikatörer arbetat med att driva frågan om den nya kommunikatörsrollen vilket är något som vi även kommer att arbeta vidare med in i 2018. Under året har vår podd haft temat ”Kommunikatörens nya roll”, vi har gett stöd inom kommunikationsforskning samt levererat omvärldsbevakning kring ämnet.

Hur kan vi bli ännu bättre på att stödja kommunikatörer i deras yrkesroll?

Sveriges Kommunikatörers ambition är att stödja kommunikatörer i deras yrkesroll. Därför ställde vi även i år frågan "hur kan vi stödja dig i din yrkesroll?". Bland över 1000 svar kunde vi urskilja en efterfrågan över att:

 • Sveriges Kommunikatörer ska vara med och driva opinion och delta i debatter, och lobba mer offentligt gällande vad kommunikatörsrollen innebär och bli ännu bättre på att skapa kännedom hos allmänheten, ledningsgrupper och chefer kring vad kommunikatörer gör.
 • Sveriges Kommunikatörer kan bli bättre på att stödja sina medlemmar i dess yrkesroll genom att ha fler regionala event runtom i landet, fler kurser på fler orter, fler webbsända seminarier.

Redan nu har vi börjat svara på önskemålen om att arrangera fler event på fler orter. Till exempel har vi arrangerat event i Umeå och i Linköping och kommer fortsätta expandera på fler städer runt om i landet under 2018. Detsamma gäller för våra kurser.

När det gäller att driva opinion och delta i debatter försöker vi alltid att kommentera och ta ställning när debatter dyker upp. Nu senast genom att nyansera den förenklade bilden av kommunikationsyrket som sörmländska journalister förmedlat. Vi försöker också att driva opinion i olika frågor, deltar i paneldebatter och skriver artiklar – men vi ska arbeta för att bli ännu mer synliga och tydliga med våra budskap.  

94 procent av medlemmarna skulle...

94 procent av medlemmarna som svarade på undersökningen uppgav att de skulle rekommendera ett medlemskap hos Sveriges Kommunikatörer till en branschkollega. Vi är otroligt glada över siffran och kommer självklart att sträva efter ett 2018 där medlemmarna är så nöjda att 100 procent vill rekommendera ett medlemskap hos Sveriges Kommunikatörer.

Ett varmt tack till alla som deltog i medlemsundersökningen. Det betyder mycket för oss i arbetet med att göra medlemskapet till en självklarhet för Sveriges profesionella kommunikatörer.

 

Bästa hälsningar,

Cecilia Loryd
Medlemsansvarig


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 700 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar