Sveriges Kommunikatörers medlemsundersökning 2018

Publicerad: 10 dec 2018

I september/oktober genomfördes 2018-års medlemsundersökning för att ta reda på om vi gör rätt saker, upplevs inspirerande och aktuella samt vilken kompetensutveckling ni skulle vilja ha framöver. 1838 medlemmar svarade på undersökningen och delade med sig av värdefull information som kommer att fungera som underlag till organisationens arbete under 2019. Här delar Sveriges Kommunikatörer med sig av resultatet.

Ökad efterfrågan på kompetensutveckling inom digital kommunikation

72 procent av Sveriges Kommunikatörers medlemmar som har svarat anser att de har behov av att kompetensutvecklas inom digital kommunikation, en minskning med 3 procentenheter jämfört med föregående år men fortfarande det område som ohotat hamnar först. Då området fortsätter att ligga i topp kommer vi att se till att ha ett fortsatt starkt kursutbud inom digital kommunikation, lyfta ämnet på lokala evenemang, fortsätta omvärldsbevaka samt lyfta relevanta artiklar.  

På en andra plats kommer strategiskt kommunikation (kris-, förändrings, internkommunikation), vilket 64 procent av medlemmarna känner att de vill kompetensutvecklas inom. De ämnen som hade en ökning jämfört med 2017 är text och bild samt juridik.

 • Digital kommunikation                      72 %
 • Strategisk kommunikation                 64 %
 • Ledarskap                                           34 %
 • Text och Bild                                      27 %
 • Hållbarhet och CSR                           19 %
 • Marknadskommunikation                  21 %
 • Public Relations (IR, PA och press)   20 %
 • Juridik                                                14 %

När vi bad våra medlemmar utveckla svaret kunde vi urskilja: filmproduktion, automatisering inom digital kommunikation, AI, visualiseringstekniker, ledningsstöd, målgruppsanpassad kommunikation och copywriting.

Vi vill driva utvecklingen av framgångsrik kommunikation

Sveriges Kommunikatörer vill driva utvecklingen av kommunikation så att våra medlemmar blir mer framgångsrika. På frågan ”har du förslag på frågor vi bör driva?” blev de mest frekventa svaren: 

 • Kommunikatörens roll/framtida roll
 • Framtidens kommunikationsavdelning
 • ROI/få in KPI:er i sitt kommunikationsarbete
 • Internationell omvärldsbevakning/kompetens/studier/samarbeten
 • Samarbetet HR och kommunikationsavdelningen
 • Journalister vs kommunikatören
 • Etik
 • AI och kommunikation

Under 2018 har Sveriges Kommunikatörer arbetat med att redovisa resultatet från forskningsprojektet ”Den kommunikativa organisationen” genom en eventturné i våra regioner. I början av 2019 kommer vi att leverera en sammanställning av alla delrapporter och fortsätta arbetet med kommunikatörens roll.

I Sveriges Kommunikatörers podd tas ämnen knutna till kommunikatörens roll/framtida roll upp löpande, vilket är något som vi kommer att fortsätta med under 2019. 

Hur kan vi bli ännu bättre på att stödja kommunikatörer i deras yrkesroll?

Sveriges Kommunikatörers ambition är att stödja kommunikatörer i deras yrkesroll. Därför ställde vi frågan "hur kan vi stödja dig i din yrkesroll?". Bland cirka 1000 svar kunde vi urskilja följande önskemål: 

 • Erbjuda webinarium
 • Filmade frukostföreläsningar 
 • Erbjuda webbutbildningar
 • Utveckla verktygslådan/best practise. 
 • Erbjuda lönestatistik
 • Delta i debatter/synas i media
 • Genom att upplysa VAD en kommunikatör är och gör (och hur viktig den är). 
 • Förtydliga kommunikatörens roller

Redan i början av september i år hade vi ett frukostseminarium som spelades in och det är något som vi kommer att fortsätta med under 2019. 

Vi kommer även att arbeta strukturerat med att driva opinion och fortsätta att bemöta media när de förmedlar en osaklig bild om vår bransch. 

94 procent av medlemmarna...

94 procent av medlemmarna som svarade på undersökningen uppgav att de skulle rekommendera ett medlemskap hos Sveriges Kommunikatörer till en branschkollega. Vi är otroligt glada över resultatet och kommer självklart att sträva efter ett 2019 där medlemmarna är ännu nöjdare och där fler vill rekommendera sina kollegor om medlemskapet.

Ett varmt tack till alla som deltog i medlemsundersökningen, det betyder mycket för oss och i arbetet med att göra medlemskapet till en självklarhet för Sveriges professionella kommunikatörer. 

Bästa hälsningar, 
Cecilia Loryd
Medlemsansvarig

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

 

loader
Laddar