Casetävling lockade 20 unga kommunikatörer

Publicerad: 4 feb 2016

Tillsammans med studentföreningen Uppsala medievetare anordnade Sveriges Kommunikatörer i december för första gången en casetävling med fokus på kommunikation. Hur skapar företag intern samhörighet? Kan ett förlorat förtroende räddas? Bör anställdas aktivitet på sociala medier kommenteras? Uppdelade i fyra lag mötte tjugo unga kommunikatörer vid Uppsala universitet många av de frågor de kan komma att möta i sitt yrkesliv.

Ett fiktivt företag låg till grund för studenternas arbete. Efter en introduktion till organisationen och dess historia var studenterna instruerade att under två timmar ta fram en kommunikationsplan. De tävlande var därefter ombedda att som konsulter presentera sina idéer för företagets ledningsgrupp.

Inget facit i kommunikation

Det finns inget facit för kommunikation, men det finns seder och erfarenheter att lära av. För att hjälpa de tävlande studenterna bjöd Sveriges Kommunikatörer därför in tre av sina många erfarna medlemmar. Dessa fick agera jury och fiktiv ledningsgrupp.

Anne-Catherine Worth, kommunikationschef på Novamedia, Bengt Olsson, kommunikationschef Trafikledning på Trafikverket, och Anette Collaros-Hällnäs, kommunikationsrådgivare på Evolvi Kommunikationscoach, fick höra de fyra tävlande grupperna presentera sina framarbetade kommunikationsplaner. Juryn grillade grupperna med hårda frågor som prövade studenternas strategiska förmågor, och det vinnande bidraget svarade med handfasta råd till ledningsgruppen;

“För att kunna förändras måste hela organisationen jobba tillsammans! Ni i ledningsgruppen måste var delaktiga och leda förändringen.”

Tips från juryn

Juryn avslutade med att dela med sig av varsitt tips till studenterna:

  1. Kom ihåg att du har två öron och en mun – Anne-Catherine Worth, kommunikationschef på Novamedia
  2. Identifiera vad du brinner för! Har du gjort något med anknytning till ämnet? Ta med det till arbetsintervjun! – Bengt Olsson, kommunikationschef Trafikledning på Trafikverket
  3. Vad är dina värderingar och drivkrafter? Det är lättare att rekrytera någon som vet vad den vill – Anette Collaros Hällnäs, kommunikationsrådgivare på Evolvi Kommunikationscoach
Personlig utveckling
loader
Laddar