"The end of the expert"

Publicerad: 26 sep 2016

Publicerad i Tidningen Marknadscheferna, nr 2, 2017
Text: Katarina Ljungdahl

Den snabba teknikutvecklingen har bidragit till helt nya sätt att driva affärer. Idag behöver du inte skapa, eller ens äga, resurserna för att leverera värde. Vem som helst kan utmana vad som helst. Jämfört med förr är det en stor attitydskillnad.

– Inom den industriella världen var det tidigare så att jag kom in till jobbet och någon berättade vad jag skulle göra. Hur jag skulle trycka på en knapp, eller på vilket sätt jag skulle skicka ett nyhetsbrev. Problemet är bara, att all typ av arbete som går att förklara genom att en människa berättar för dig hur du ska göra, kan en maskin eller en algoritm göra både bättre och billigare. Finns det inte en sådan maskin idag, kommer den definitivt att finnas en om några år.

Systematisera lärandet

– Vi pratar om ”the professional apprentice”. Det handlar om att vara en professionell sökare, en lärling, som är duktig på att systematisera lärandet, säger Anders Sjöstedt.

Men vad betyder det egentligen? Och håller du dig uppdaterad i en värld som ständigt förändras?

– Jag tror att det viktigaste är att inte drabbas av panik. Vi har levt i en värld där vi vant oss vid att kunna ha koll på allting. Idag behöver du kunna förhålla dig till information och trender på ett annat sätt.

Anders Sjöstedt tipsar om att börja i små steg. Kanske finns det webbplatser du brukar besöka för att uppdatera dig inom ditt område, och då kan du börja där. Sätt av en halvtimme om dagen och ha inställningen att varje dag lära dig något nytt. Och om en kollega eller vän berättar om en ny trend du inte känner till, så ställ frågor.

Nya krav på medarbetaren

Att som medarbetare gå från att göra som någon sagt åt dig, till att plötsligt ta ansvar för det egna bidraget till verksamheten, är inte bara ett svårt skifte. För vissa är det inte ens önskvärt, ibland till och med omöjligt.

– Som ledare är det viktigt att vara konkret och tydlig, och att erkänna att förväntningarna på medarbetarna ser annorlunda ut idag. Du behöver berätta att de själva måste fundera på hur de kan skapa värde i organisationen. Det här är inte för alla, så medan vissa medarbetare kommer att stanna kvar, kommer andra att lämna.

För att en organisation ska få ett rykte om sig att vara en plats där medarbetarna ansvarar för att skapa värde, tror Anders Sjöstedt att det behövs en medveten satsning förankrad i ledningen. Däremot kan varje medarbetare själv börja förändra en verksamhet på det sätt hen vill, oavsett om ledningen går före och ber om det eller inte.

– Fundera över vad du vill åstadkomma. Därefter bör du hitta kollegor som är intresserade av att göra samma saker. Allt behöver inte vara sanktionerat. Boka in lunchmöten och diskutera med andra, och om det blir framgångsrikt, gå först då till ledningsgruppen. Genom att skapa små succéer och använda dessa, bidrar du till att röra organisationen framåt.

På frågan om vi ändå inte förlitar oss för mycket på teknikutveckling, svarar Anders Sjöstedt bestämt nej.

– 99,99 procent har ingen susning om vad tekniken kan göra åt oss. Däremot implementerar vi teknik utan att fundera på hur den kan hjälpa oss att göra arbetet mer effektivt. Hur många av oss har till exempel fått lära oss hur e-post kan göra vår vardag mer effektiv? Inte jag i alla fall. Teknik kan göra mycket åt oss, men vi behöver ta oss tid att förstå hur den kan göra det.

Digitalt
loader
Laddar