Mathias Westphal om digital marknadsföring och kundkommunikation

Publicerad: 4 sep 2017

Mathias Westphal är tidigare marknads- och innovationsdirektör på Absolut och kursledare för Effektiv digital kommunikation – en djupdykning i digitaliseringens möjligheter för kundkommunikation och marknadsföring.

Ett kolossalt uppdrag

Under sin tid på Absolut fick Westphal ett kolossalt uppdrag på sitt bort – han skulle göra marknadsföringen mer kundorienterad, flexibel och innovativ, eller som vd:n uttryckte det: "Do more and do it faster, cheaper, better." Han tog sig an uppgiften och lyckades inom två år minska utvecklingskostnaderna med 90 procent, få ut produkter på marknaden 400 procent snabbare och öka medarbetarnas motivation. Vilka var framgångsfaktorerna?

Fokusera på kundupplevelse

Westphal tog reda på hur kunderna använder företagets produkter – och arbetade därefter med att berika kundupplevelsen. Absoluts kunder använder deras produkt som en ingrediens till drinkar – detta tog företaget fasta på och arbetade fram en guide med drinkrecept för att förstärka kundupplevelsen. Företag bör fortlöpande ställa sig frågorna: Vilket problem är det vi löser? Vilka behov är det vi tillfredsställer? Hur används vår produkt?

Arbeta flexibelt

Prioritera flexibilitet och skapa ett tillvägagångssätt som gör det möjligt att anpassa arbetet utifrån problem eller framsteg som uppkommer på vägen – cementera det som fungerar och skala bort det som inte fungerar. Fatta beslut baserade på lärdomar som uppstår under arbetets gång – inte utifrån orubbliga planer eller byråkrati. Se också till att styra investeringar på ett flexibelt sätt och bind upp resurser först när du ser att något fungerar.

Testa, testa, testa!

Skapa ett system för att kontinuerligt testa och utvärdera idéer. Omdefiniera misslyckanden till lärdomar och samla fortlöpande in data genom att testa olika hypoteser. Kan ett byte av bild eller budskap i företagets annons på sociala medier generera fler interaktion eller klick? Testa och mät!

Effektiv digital kommunikation

Den 18 oktober leder Mathias Westphal kursen "Effektiv digital kommunikation". Under kursens gång får du en djupdykning i digital marknadsföring och kundkommunikation i ett kommunikationslandskap i ständig rörelse. 

Läs mer eller anmäl dig här.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

Digitalt/ Ledarskap och ledarstöd
loader
Laddar