Tips för digital transformation

Publicerad: 1 aug 2018
Vad är digital transformation för något?

Digital transformation handlar om hur människor med hjälp av digital innovation kan lösa problem och förbättra olika metoder och tillvägagångssätt. I den här artikeln diskuterar vi den digitala transformationen ur ett affärs- och kommunikationsperspektiv, vilket innebär hur vi drar nytta av den digitala utvecklingen för att förbättra och effektivisera verksamheten.

Kommunikatörens roll

Den digitala transformationen är en fråga för hela organisationen och kommunikatören, i sin roll som omvärldsbevakare, måste säkerställa att organisationen förstår hur utvecklingen kan påverka alltifrån kundupplevelse, marknadsföring, produktion och service till medarbetarnas välmående och prestation.

Kommunikatörernas kännedom om hur kunder, ledning, medarbetare och omvärld fungerar gör att de är lämpade att leda förändringsarbetet i organisationer. Bland annat genom att ansvara över berättelsen om företagets utmaningar, möjligheter och framtidsplaner.

Nedanför ger vi dig tips på hur du kan komma igång med digital transformation och vad som är viktigt att tänka på. Du får även förslag på vidare läsning:

 

#1 – Skapa en tydlig vision och kommunicera den, ofta

Varför ska medarbetarna engagera sig om de inte vet varför? Målsättningen med en transformation kan ibland vara otydlig och då krävs det en tydlig vision som markerar riktning och skapar en känsla av mening och sammanhang för medarbetarna. Mathias Westphal, som är growth strategist på Maniola Studios och tidigare har arbetat med innovation- och affärsutveckling på Absolut, berättar: 

–För att lyckas med ett förändringsarbete krävs att du får med dig medarbetarna. För att få med dig medarbetarna krävs en tydlig vision. Det behövs en sammanfattande och tilltalande bild av vad förändringen ska åstadkomma. Åt vilket håll ska vi förändras? Vad ska vi göra mer av och mindre av?

–En välskriven vision är lätt att förstå, skapar engagemang, rättfärdigar förändringen och agerar ledstjärna vid övergripande beslut. Visionen måste därefter kommuniceras till hela företaget. Det är viktigt att detta görs med tydlighet, i många olika kanaler och ofta. Om man inte har en kontinuerlig dialog om förändringen så kommer den aldrig ske.

 

#2 – Arrangera digitala safaris

Den 7 september arrangerade Sveriges Kommunikatörer ett seminarium om framtidens kommunikatör (delar från seminariet kan du se här). Med i panelen satt Magdalena Öhrn, kommunikationsdirektör på servicebolaget Coor där de har genomfört digitala safaris för att hålla sig uppdaterade kring nya digitala lösningar:

– Vi har vid flera tillfällen på Coor arrangerat digitala safaris i olika konstellationer. Det innebär att man testar den senaste tekniken i grupp, till exempel VR, Google Assistant och eye tracking. Sedan diskuterar smågrupper utifrån koncept hur man skulle kunna använda just denna app, wearable eller digitala tjänst i den egna verksamheten.

– Syftet med digitala safaris är att öka förståelsen för och kunskapen av digitaliseringen. Det är ett sätt att se till att alla är på samma kunskapsnivå, skapa engagemang och se till att organisationen utnyttjar den teknik som kan hjälpa till att stötta verksamheten. Jag rekommenderar alla organisationer att göra digitala safaris. Det är både väldigt roligt och nyttigt. Sällan har timmarna gått så fort.

 

#3 – Få ledningen att förstå betydelsen av digital transformation

Sitter du på en organisation där ledningen inte har förståelse för digital transformation, vilket inte är ovanligt då digital kompetens ofta saknas i ledningsgrupper? Kommunikatören har då en viktig uppgift i att förklara hur affärsmodeller snabbt kan bli föråldrade om man ignorerar utvecklingen – en ledningen som inte förstår detta äventyrar de facto organisationens existens. Det är således nödvändigt att få med sig ledningen då kostnaderna för förändringen är höga och kommer att ta tid.

Se till att det inleds ett arbete med att utforma en strategi för digital transformation. Börja med att ställa frågorna: Varför måste vi transformeras? Vad behöver vi för att transformeras? Hur kan vi göra för att transformeras? Följ länkarna längre ner för att ta del av hur man formar en strategi för digital transformation.

 

#4 – Se till att företaget pratar digitalisering och skapa delaktighet

Alla medarbetare, avdelningar och affärsområden har en viktig del i den digitala transformationen och det är därför viktigt att organisationens interna kommunikation bidrar till att engagera hela verksamheten. Tänk på att berätta om ämnet på ett sätt så att alla kan relatera till det.

Det är viktigt att engagera medarbetarna då det krävs en hög digital kunskapsnivå för att genomföra en lyckad digital transformation, vilket man åstadkommer genom utbildning och att uppmuntra till diskussioner för att skapa intresse.

Avslutningsvis är det viktigt att inte glömma bort det mänskliga perspektivet. Förändringar i arbetsliv och samhälle kan skapa osäkerhet och otrygghet som motverkas med strategisk kommunikation.

 

Tips på vidare läsning

Digital transformation: online guide to digital business transformation
På www.i-scoop.eu finns flera omfattande guider om digital transformation bland annat inforamtion om hur du skapar en strategi. 

Digital transformation – three steps to success
McKinsey&Company har många bra artiklar om digital transformation

Vad är digital transformation?
Pontus Staunstrup delar på sin blogg med sig av flera intressanta inlägg om digital transformation

 

Videos från Almedalen där vi diskuterar AI, digitalisering och värderingar
Intervju med Jan Artem Henriksson

 

Intervju med Margareta Steinsvik

 

Poddavsnitt om att AI och digitalisering kräver ny kommunikation

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar