“Transparens i hållbarhetsfrågor måste öka”

Publicerad: 30 nov 2015

– Det första som kommer upp i mitt huvud när jag tänker på året som gått är flyktingsituationen och terrordåden, men rent yrkesmässigt har det kretsat kring hållbarhetsfrågor. Det beror bland annat på klimatmötet i Paris, men har såklart under långt tid klättrat högre och högre på agendan.

Johan Florén har ett stort engagemang i hållbarhetsfrågor. Han pratar om hållbarhetsmärkningar, att mäta koldioxidutsläpp och hur vi måste diskutera fossila bränslen.

– Genomgående påverkar de här frågorna kommunikationen. Jag tror att alla som är engagerade i det här håller med om att transparensen måste öka i takt med att allmänintresset ökar.

Johan menar att det finns två typer av transparens. Den där information tillgängliggörs och den där man aktivt försöker få ut informationen och gör den så mottagaranpassad som möjligt. Sjunde AP-fonden jobbar med det senare, något som försvåras av att myndigheten inte har de resurser som finns på den privata marknaden.

– Från början kändes det som en tuff utmaning, som en uppförsbacke. Vi har över tre miljoner sparare i AP7, men ingen marknadsbudget. Men det har gått över förväntan. Det visade sig att digitala kanaler och sociala medier tvekslöst är ett bra sätt att nå ut till svenska folket.

Johan följer nu klimatkonfenesen i Paris noga. Han säger att utfallet kommer påverka arbetet i investerarvärlden och på företag framöver.

– På hållbarhetsområdet blir det helt avgörande vad som händer i Paris. Klimatmötet i Köpenhamn 2009 blev en stor besvikelse för många och om det blir samma sak nu kommer besvikelsen bli ännu större eftersom förväntningarna är högre nu.

loader
Laddar