Tuff konkurrens när bästa kommunikation i offentlig organisation utses

Publicerad: 11 mar 2016

Stora Kommunikatörspriset består i år av fem kategorier. Av över 70 nomineringar har juryn tagit fram tre finalister i varje kategori. Vinnarna kommer att utses den 17 mars efter Sveriges Kommunikatörers årsstämma.

Årets finalister till Bästa kommunikation offentlig organisation är Danderyds sjukhus, Malmö stad och Trafikverket. Danderyds sjukhus representeras av Ingvor Farinotte och Kvinnokliniken som ligger bakom podcastsuccén "Föda barn". Malmö stad är utsedda för sin gedigna kriskommunikation och företräds av Linda Nordgren. Kommunikationschefen Ulf Angberg kommer att representera Trafikverket som är utsedda för kommunikationsarbetet med tunnelprojektet genom Hallandsåsen.

Priset belönar det "team" som har skapat den bästa kommunikationen inom offentlig organisation och kan visa på tydliga resultat. Kommunikationen får gärna vara nyskapande.

Danderyds sjukhus – Ingvor Farinotte och Kvinnokliniken

Foto på Ingvor Farinotte och Kvinnokliniken"Vad kan ett sjukhus göra för att höras genom det digitala och mediala bruset? Ingvor Farinotte och Kvinnokliniken tog ett nytt kommunikativt grepp och skapade "Föda barn" – en podcastsuccé som har laddats ner 90 000 gånger."

Ingvor Farinotte, hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation offentlig organisation?
– Overkligt och omtumlande. Det finaste erkännande jag fått under mina 35 år som kommunikatör. Men de verkliga hjältarna är personalen på Kvinnokliniken som kan konsten att kommunicera när det verkligen gäller!

Vad är bra kommunikation enligt dig?
– När du når fram och gör skillnad. För det krävs att du lär känna din målgrupp och kommunicerar på mottagarens villkor. Patientkommunikation är något av det viktigaste och svåraste som finns, men absolut nödvändigt som en del av vården.

Hur har ni lyckats göra innovativ kommunikation som gett resultat?
– På Danderyds sjukhus finns en stor öppenhet för innovationer som välkomnas oavsett om de handlar om kommunikation eller nya behandlingsformer. Ledningen tror på sin personal och har stor tillit till deras kompetens som bidrar till att sjukhuset och vården hela tiden utvecklas.Malmö stad – Kriskommunikationsfunktionen i Malmö stad

Malmö stad"Under 2015 befann sig Malmö stad i ett oerhört ansträngt läge med anledning av flyktingsituationen. Kriskommunikationen sattes på prov, och att vara tillgängliga och öppna genom saklighet och empati blev ett smart förhållningssätt som gav resultat."

Linda Nordgren, hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation offentlig organisation?
– Det känns grymt roligt! Det är en härlig bekräftelse för hela kriskommunikationsfunktionen som jobbat hårt under pressade förhållande.

Vad är bra kommunikation enligt dig?
– Det beror på syfte och mål. Som kommun är det viktigt att alltid se till att medborgarna har tillgång till opartisk och saklig information, vilket jag tror blivit än viktigare i dagens samhälle. Vidare är kommunens uppdrag att stödja och utveckla demokratin och därför blir dialogen med medborgana väldigt viktigt.


Hur har ni lyckats göra innovativ kommunikation som gett resultat?
– Vi lyckades med kommunikationen i ett läge där det verkligen behövdes. I krissituationer hamnar man nästan alltid i reaktiva kommunikationssituationer och det kan vara svårt att sätta agendan och nå ut med sitt budskap. Flyktingsituationen präglades av polarisering och risk för social oro i staden. Men med en bra plan, faktabaserad information, en stor dos empati och professionalism samt uthållighet och konsekvens nådde vi en neutral faktabaserad medierapportering och trots omständigheter en viss stolthet i staden.


Trafikverket – Projekt Hallandsås

Trafikverket - Hallandsåsen"Historien om tunnelprojektet genom Hallandsåsen känner de flesta svenskar till. Under många år har kommunikationschefen Ulf Angberg och hans team bedrivit ett professionellt och situationsanpassat kommunikationsarbete. Genom öppenhet, proaktivitet och transparens har ett stort förtroende för projektet till slut uppnåtts i omvärlden."

Ulf Angberg, hur känns det att vara nominerad till Bästa kommunikation offentlig organisation?
– Det känns fantastiskt roligt både för mig och alla mina kollegor som arbetat hårt och målmedvetet att återskapa det förtroendet för Hallandsåsprojektet som förlorades helt under den stora krisen på 90-talet.

Vad är bra kommunikation enligt dig?
– Grunden till god kommunikation handlar för mig till största delen om att skapa goda relationer som bygger på förtroende med våra intressenter. För att nå hit så krävs det att man arbetar hårt med hela verksamheten och bygger en gemensam målbild och ett förhållningssätt inom hela organisationen. Det förtroendeskapande arbetet har sin grund i att vi sköter det dagliga arbetet på ett bra sätt och är professionella och lyhörda i alla våra relationer och kontakter med omvärlden.

Hur har ni lyckats göra innovativ kommunikation som gett resultat?
– Jag tror den största bidragande faktorn är att vi redan tidigt pekade ut en riktning vart vi ville och satte upp tydliga milstolpar på vägen som vi mätt, följt upp och också agerat på om det behövts. En annan del jag är stolt över är det sätt vi involverat alla parter som arbetat med projektet. Vi har lagt mycket kraft på att involvera hela organisationen i kommunikationsarbetet. Allt från våra egna medarbetare till entreprenörer och underentreprenörer.


Mer information

Stora Kommunikatörspriset

Delta under årsstämman

Sveriges Kommunikatörers årsstämma äger rum den 17 mars i Stockholm och är exklusiv för medlemmar. 

Jag vill gå på årsstämman! 
loader
Laddar