Undersökning: Journalisters användande av sociala medier

Publicerad: 31 okt 2016

Sammanlagt 182 journalister deltog i undersökningen Journalisters användning av sociala medier – 52 med bakgrund inom regional media, 57 med bakgrund inom rikstäckande media och 73 med bakgrund inom tidsskrift-, bransch- och internetmedia. Journalisterna fick utvärdera hur företag (som de har en befintlig relation till) kommunicerar via sociala medier genom att svara på följande frågor: Vilket av de sociala medierna är viktigast för dig i ditt arbete som journalist? Hur viktigt är det att företagen använder sociala medier? och Hur kan företagen förbättra sin närvaro i sociala medier?

Vilket av de sociala medierna är viktigast för dig i ditt arbete som journalist?
Undersökningen visade att de tillfrågade journalisterna värderar Facebook och Twitter högst – och att de bortser från andra sociala medier i sitt arbete. Journalister inom regional media värderar Facebook högst medan journalister från rikstäckande media helst söker sig till Twitter.

Hur viktigt är det att företagen använder sociala medier?
Journalisterna fick värdera sitt svar på en skala mellan 1 och 10 – där 1 innebar "inte alls viktigt" och 10 innebar "mycket viktigt". Det kollektiva genomsnittet hamnade på 7,1 av 10 vilket vittnar om att det är viktigt för journalisterna att företagen använder sociala medier. Journalisterna inom tidsskrift-, bransch- och internetmedia värderade företagens närvaro i sociala medier högst.

Hur kan företag förbättra sin närvaro i sociala medier?
Journalisterna svarade på frågan i fritext. I svaren kunde man därefter urskilja följande mönster: 47 % efterfrågade kontinuerlig aktivitet och närvaro i sociala medier, 25 % efterfrågade relevanta nyheter och innehåll, 13 % efterfrågade en tydlig strategi för företagens användande av sociala medier, 7 % efterfrågade transparens, 4 % efterfrågade mindre reklam och ytterligare 4 % efterfrågade ökat kundfokus och kundkontakt.

Digitalt
loader
Laddar