Undersökning om mätning och utvärdering

Publicerad: 14 apr 2017

Undersökningen, i samarbete med Sveriges Kommunikatörer, genomförs av Robert Söderqvist som skriver sin masteruppsats i strategisk kommunikation vid Lunds Universitet.

Det övergripande syftet är att undersöka hur kommunikatörer mäter och utvärderar kommunikation och kommunikationsaktiviteter idag. Dessutom studeras vilka förklaringsfaktorer som ligger bakom val av metod och tillvägagångssätt i mätningarna, samt vad resultaten används till.

Resultaten av undersökningen kommer att användas i Robert Söderqvists examensarbete och kommer att hjälpa till att identifiera hur vi tillsammans kan arbeta mer konstruktivt och noggrant med mätning av kommunikation.

Undersökningen är på engelska och tar cirka 10 minuter.

Starta undersökningen


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning. 

loader
Laddar