Undersökning: Så blir du bättre på att kommunicera med journalister i sociala medier!

Publicerad: 9 feb 2017

I den färska rapporten "Journalisters användande av sociala medier" intervjuades sammanlagt 450 journalister varav 182 bevakade företag inom näringslivssektorn och 268 bevakade organisationer eller myndigheter inom offentlig sektor. Bland dessa fanns 185 journalister med bakgrund inom regional media, 155 med bakgrund inom rikstäckande media och 110 med bakgrund inom tidsskrift-, bransch- och internetmedia. Journalisterna fick utvärdera hur företag och organisationer (som de har en befintlig relation till) kommunicerar via sociala medier genom att svara på följande frågor: Vilket av de sociala medierna är viktigast för dig i ditt arbete som journalist? Hur viktigt är det att företagen/organisationerna använder sociala medier?

Slutligen fick journalisterna själva ge konkreta tips på hur företagen eller organisationerna kan bli bättre på sociala medier genom att svara på frågan: Hur kan företagen/organisationerna förbättra sin närvaro i sociala medier?

Vilket av de sociala medierna är viktigast för dig i ditt arbete som journalist?

Undersökningens resultat visade att de tillfrågade journalisterna generellt värdesätter Facebook och Twitter högst i sitt arbete – och att än så länge mestadels bortser från andra sociala medier. Dock finns det en del intressanta skillnader mellan hur de olika segmenten värderar Facebook i förhållande till Twitter – fullständiga siffror och statistik finns i rapporten.

Hur viktigt är det att företagen/organisationerna använder sociala medier?

Journalisterna fick värdera sitt svar på en skala mellan 1 och 10 – där 1 innebar "inte alls viktigt" och 10 innebar "mycket viktigt". Det totala genomsnittet hamnade på 7,2 av 10 vilket vittnar om att det är viktigt för journalisterna att företag och organisationer kommunicerar via sociala medier. Dock fanns det skillnader mellan hur journalister i de olika segmenten värderar företagens och organisationernas närvaro i sociala medier – skillnaderna mellan de olika segmenten finns att utläsa i rapporten. I undersökningen presenteras dessutom skillnader mellan hur journalister från de nordiska länderna värderar företagens och organisationernas användning av sociala medier.

Hur kan företag förbättra sin närvaro i sociala medier?

I rapporten ger en mängd journalister svar på hur företag och organisationer kan bli bättre på sociala medier – svaren har dessutom kategoriserats för att identifiera vilka svar som har förekommit flest gånger. Även i journalisternas förbättringsförslag gick det att utläsa skillnader mellan de olika segmenten.

Glöm inte att ta del av det fullständiga resultatet

Du hittar rapporten i sin helhet här: https://www.aalund.com/sociala-medier-2016 

loader
Laddar