“Utestänger vi målgrupper när vi blir mer digitala?”

Publicerad: 12 dec 2015

Eskilstuna kommun har under året tagit flera steg mot att bli mer digitala, både internt och externt. Karl Olsson berättar att ett nytt intranät lanserades i våras.

– Vi har en stor tilltro till våra digitala kanaler, men hela organisationen har inte gjort den förflyttningen än. Det är en utmaning att nå ut till alla delar i en stor organisation.

Som med alla förändringar innebär det nya utmaningar och Olsson ser att det just nu är en övergångsperiod. Han tror att nyckeln till att lyckas är att använda flera kanaler, inte minst personliga möten, för att nå ut i organisationen.

Även externt har det skett förändringar i den digitala andan. Kommunens webbplats har under året blivit responsiv, e-tjänster mot invånarna har utvecklats och årsredovisningen släpps för första gången endast i digital version och inte som en traditionell trycksak.

– Allt det här ställer krav på oss. Man kan fråga sig själv om våra målgrupper är redo för det här, eller utestänger vi målgrupper när vi blir mer digitala? Det är svårt att mäta.

Samtidigt som digitala kanaler blir allt viktigare är det personliga mötet fortfarande centralt, speciellt för en kommun. Karl säger att nästa år blir spännande eftersom att det nya kontaktcentret Eskilstuna direkt lanseras under våren. Det är ett samarbete mellan alla förvaltningar och tanken är att centret ska agera nav för alla kanaler. Centret är till exempel öppet för besök, men sköter även service på telefon, mejl och webb.

– Som kommun så har vi ett ansvar att vara tillgängliga för alla. Det är jätteviktigt att ha det i åtanke. Vi kan inte exkludera några grupper.

loader
Laddar