Utmaningar förenar kommunikationsbranschen

Publicerad: 16 aug 2016

Den 31 augusti hålls Månadens frukost i Stockholm, som denna gång handlar om utmaningar för organisationers kommunikation. Under frukosten talar Katarina Gentzel Sandberg och Matthias Samuelsson, seniorkonsulter på Gullers Grupp. Utifrån samtal med tio kommunikationschefer har de sammanställt tio påståenden som utmanar vedertagen intern kommunikation.

–Trots att de vi pratat med är statliga, kommunala, privata aktörer, men också medlems- och partsägda organisationer, finns det mycket som förenar deras syn på uppdraget och framtiden, säger Matthias Samuelsson.

– Några exempel är vikten av att förhålla sig till förändring som något ständigt närvarande, att den interna homogeniteten, ”enfalden”, gör det svårt att hantera mångfalden i samhället och att digitaliseringen förändrar organisationernas relationer till omvärlden på fler sätt än vad vi ofta är riggade för.

Katarina Gentzel Sandberg fortsätter:

– Under Månadens frukost tar vi oss an dessa påståenden med flera interaktiva övningar. Frukosten är för dig som är intresserad av att diskutera organisationers interna liv och kommunikation med andra kloka kommunikatörer.


Månadens frukost är redan fullbokad, men om du vill delta kan du ställa dig i . Du får då ett mejl om det blir en ledig plats över. Frukost serveras från klockan 08.00 och seminariet pågår klockan 08.30–09.30.

Strategisk kommunikation
loader
Laddar