Har du koll på nedskrivningarna? – Veckans ekonomifråga

Publicerad: 12 okt 2015
Fråga: Ett företag måste göra en lagernedskrivning. Vilket av följande påstående är sant?
  1. Nedskrivningen påverkar bara balansräkningen.
  2. Nedskrivningen påverkar bara resultaträkningen.
  3. Nedskrivningen påverkar både resultat och balansräkningen.

Svar: En nedskrivning är en kostnad som inte leder till en utbetalning. Det är ett uttryck för att en tillgång gått ner i värde. Löpande värdeminskning över tiden av en tillgång kallas för avskrivning. En nedskrivning påverkar således resultaträkningen som en kostnad, samtidigt som varulagret minskar i värde på tillgångssidan i balansräkningen.


Foto: Massimo Sanna

Investor relations
loader
Laddar