Vad kommunikatörer bör tänka på inför hösten

Publicerad: 14 aug 2017
Förbered inför den nya dataskyddsförordningen

Den 25:e maj 2018 träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft och ersätter personuppgiftslagen – men det är redan nu hög tid att förbereda sig på införandet av de nya dataskyddsreglerna. Förordningen syftar till att skapa enhetliga dataskyddsregler inom EU och innebär en del omställningar för företag och organisationer som samlar in, behandlar och lagrar personuppgifter – bland annat ställs ökade krav på inhämtning av samtycke, dokumentation och säkerhet. Enligt den nya dataskyddsförordningen måste företag kunna redogöra för vilka personuppgifter de hanterar och varför – det måste även framgå hur de hanteras och vem som har tillgång till dem. Därför är det essentiellt att redan nu identifiera vilka personuppgifter som sparas och varför – samt vem som har tillgång till dem. Därtill måste företag och organisationer även kunna uppvisa hur samtycket till lagringen av personuppgifterna har inhämtats. Dataskyddsförordningen innehåller dessutom nya regler för vad företag och organisationer ska göra om de tappar kontrollen över lagrade personuppgifter vid exempelvis dataintrång eller informationsläckage.

På Datainspektionens hemsida finns en förteckning över förberedelser för personuppgiftsansvariga och personuppgiftsbiträden inför tillämpningen av dataskyddsförordningen. Här hittar du viktig information om dataskyddsförordningen.

Se över och förtydliga verksamhetens varumärkessyfte

Varumärkessyftet svarar på frågan "varför finns verksamheten?" och redogör för verksamhetens existensberättigande. I takt med att varumärken, varor och tjänster blir allt mer lika är det extra viktigt att tydligt klargöra varför varumärket är relevant för samhälle, kunder och intressenter. Varumärkessyftet bör inte förväxlas med de närbesläktade begreppen vision och mission som beskriver var företaget eller organisationen vill vara inom några år och svarar på frågorna "vad vill vi bli?" och "hur ska vi komma dit?". Sveriges Kommunikatörer har tidigare publicerat en artikel om hur man finner sitt varumärkessyfte och varför det är viktigt att ha ett.

Läs på om strategisk improvisation

Under de senaste åren har Sverige fått hundratusentals nya invånare – detta ställer nya krav på nytänkande kommunikation som inkluderar och når ut till de nya målgrupperna. Digitaliseringen har skapat en mängd möjligheter men också en mängd prövningar – vi lever nu i ett föränderligt kommunikationslandskap där förmågan att anpassa sig till den rådande situationen är avgörande. Hur gör man för att kommunicera framgångsrikt när förutsättningarna ständigt varierar? Man använder sig av strategisk improvisation!

Begreppet myntades av Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet och Katarina Gentzel Sandberg, seniorkonsult på Gullers Grupp, och handlar om att kombinera improviserad och situationsanpassad kommunikation med långsiktiga regelverk och kommunikationsmål. Sveriges Kommunikatörer har tidigare publicerat en intervju med Katarina Gentzel Sandberg där hon reder ut begreppet och delar med sig av framgångsrika exempel på strategisk improvisation.

Satsa på video

Mark Zuckerberg förutspår att 90 % av innehållet på Facebook kommer att bestå av video år 2018 och IT-jätten Cisco förutser att video kommer att utgöra 76 % av internettrafiken hos konsumenter samma år. Kommunikatörer kan inte längre kringgå video som kommunikationsformat – och tursamt nog har det aldrig varit så billigt och tillgängligt att producera högkvalitativ som idag. Dessutom blir oredigerad videokommunikation, såsom livesädningar via Facebook, alltmer populära – trösklarna för att sända live via sociala medier är låga och Sveriges Kommunikatörer har en mängd livesändningar som du kan ta del av i efterhand och inspireras av. Se Sveriges Kommunikatörers Livesnack här.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Digitalt/ Strategisk kommunikation/ Varumärke
loader
Laddar