Våga ta kontakt med journalister – men gör det på rätt sätt

Publicerad: 23 sep 2016

Anders Andrén är kommunikationsrådgivare på Friends & Stories och tidigare kommunikationschef för Liberalerna. Ulrika Lilja är kommunikationsdirektör på Stora Enso. Elisabeth Tarras-Wahlberg är senior advisor och tidigare informationschef på Kungliga Hovstaterna. Tillsammans utgjorde de expertpanelen på evenemanget Afterwork: I maktens tjänst och gav ut en handfull kraftfulla tips inför mötet med medierna.

Våga ta kontakt med journalister

Släpp rädslan och överge tanken om att samspelet mellan kommunikatör och journalist är en dragkamp. Elisabeth Tarras-Wahlberg betonar att båda parterna är beroende av varandra och att resultatet av mötet mellan kommunikatör och journalist blir bäst när det sker i dialog. Anders Andrén riktar en särskild uppmaning till näringslivet: Våga synas mer i media! Ulrika Lilja och Elisabeth Tarras-Wahlberg tillägger att öppenhet, transparens och tillgänglighet kan motverka kriser och bygga förtroende.

Medieträna rätt

Medieträning handlar om att anpassa sin kommunikation utifrån det format man befinner sig i. Anders Andrén menar dock att många idag blir medietränade på fel sätt och lägger för stort fokus på att förleda samtalet och undvika att svara på frågor. Elisabeth Tarras-Wahlberg menar att medieträning bör ske i syfte att gynna samtalet mellan journalisten och den intervjuade hellre än en av parterna. Medieträning som syftar till att enbart gynna en av parterna blir ofta uppenbar, väcker irritation hos publiken och missgynnar samtalet.

Kommunikatörens roll

Det finns en uppfattning om att kommunikatörer är grindvakter som bestämmer vem som får kontakta personen eller organisationen de företräder. Samtliga deltagare i panelen menar dock att man istället bör se kommunikatören som en förmedlande länk som håller kommunikationskanalen öppen. Kommunikatören ser snarare till att den de företräder och journalisten kommer överens om ett budskap som gynnar båda. 


Sveriges Kommunikatörer håller i flera kostnadsfria evenemang för sina medlemmar, både i frukost-, lunch och after work-format. I Sveriges Kommunikatörers kalender hittar du evenemangen i din region.

Mediarelationer
loader
Laddar