”Vår viktigaste målgrupp är de som redan bor här”

Publicerad: 23 jun 2015

Enligt Micco Grönholm är staden eller kommunen ett varumärke, vare sig vi vill det eller inte. Varumärket är ungefär detsamma som stadens anseende och ett anseende behöver vårdas och stärkas. Viktigast är att bilden av staden är äkta – det får inte finnas för stora skillnader mellan den önskade bilden och den allmänt upplevda.

– Men kan addera saker till den bild som redan finns, men man kan inte styra människor att tycka något helt annat. Deras verklighet är ju vad de själva tycker och tänker, säger Micco Grönholm.

Han tror att det för de flesta är en självklarhet att en kommun jobbar med kommunikation. Men för att kommunikationen ska vara effektiv behöver den bli en naturlig del i verksamheterna och vara en ledningsfråga.

Samma metod som företag

Som kommunikatör i en kommun kan du använda dig av samma metodik som på ett företag, men genomförandet blir annorlunda. Syftet är ett annat eftersom det inte finns ett kommersiellt slutmål. Det handlar om relationsbaserad kommunikation i stället för transaktionsbaserad kommunikation. Många kommuner använder sig till exempel av så kallad medborgardialog som ett sätt att öka invånarnas inflytande, delaktighet och medbestämmande.

En kommun kommunicerar med olika grupper: de som bor här eller kan tänka sig att flytta hit, de som turistar här eller kan tänka sig att turista här och de som investerar här eller kan tänka sig att göra det. Micco Grönholm tycker att det är viktigt att fokusera på de som redan bor och verkar i kommunen. Om de trivs och vill stanna eller återvända blir de förstås utmärkta ambassadörer som kan locka nya invånare, turister och företag.

Helsingborg satsar på att berätta om staden och det som händer i den ur invånarnas perspektiv. Det gör man bland annat via webbplatser som helsingborg.com och drottabladet.se.

Granskning ledde till Almedalen

Helsingborgs stads kommunikationsverksamhet, som Micco Grönholm är chef för, blev tidigt i år granskad av Helsingborgs Dagblad. Tidningen menade att kommunen skönmålade sig själva. Det var kommunens pressmeddelanden som enligt Helsingborgs Dagblad förmedlade en alltför positiv bild av kommunen.

– På ett personligt plan var det självklart väldigt jobbigt att bli ifrågasatt. Men yrkesmässigt var inte granskningen negativ. Att ifrågasätta ett arbetssätt är bra och att föra ett öppet samtal kring hur en kommun kommunicerar är förstås både viktigt och utvecklande. Jag tog initiativ till seminariet Staden som varumärke, som arrangeras av Sveriges kommunikatörer och Helsingborgs stad under Almedalsveckan. Det var en direkt effekt av granskningen, säger Micco Grönholm som själv kommer delta i seminariet.


Staden som varumärke –  seminarium i Almedalen

Arrangeras av Sveriges Kommunikatörer och Helsingborgs stad

Även kommuner kommunicerar. Ett av flera syften är att locka invånare, investeringar och skatteintäkter. Men betyder det att medborgarna är kunder och att staden är ett varumärke? Hur jobbar kommuner med kommunikation och kan de använda liknande metoder som ett företag gör?

30 juni: Till evenemanget på Facebook

Text: Lena Malmsten-Bäverstam, Ordblick
Foto: Richard Fasshauer

Varumärke
loader
Laddar