Varför är det viktigt att kommunicera hållbarhetsarbetet?

Publicerad: 2 feb 2018
Hur långt har svenska företag och organisationer kommit med hållbarhets- och CSR-frågor ur ett internationellt perspektiv?

–Ur ett internationellt perspektiv så skulle jag säga att Sverige ligger i framkant tack vare välstånd, ekonomiska möjligheter och tydliga lagar och regler. Det gör det så klart betydligt lättare att förhålla sig till globala överenskommelser och mål för en hållbar framtid. Exempel är ju lagkravet om att hållbarhetredovisa i större organisationer och att Sverige har en ambassadör för hållbart företagande.

–I mångt och mycket tror jag att de flesta företag uppfattat att det är en hygienfråga att integrera hållbarhetsfrågorna i verksamheten, men fortfarande så behöver mycket göras både politiskt och i näringslivet. Paradoxalt nog så ligger ju Sverige också i framkant vad gäller vårt ekologiska fotavtryck som är bland de högsta i världen.

Vilka är de största hållbarhetsutmaningarna för organisationer idag?

–Att göra rätt saker i rätt omfattning. Jag tänker att fortfarande så springer många företag på många och kanske "fel" bollar i viljan att bidra. Utmaningen ligger i att koppla hållbarhetsarbetet till sin egen verksamhet både ur ett internt och externt perspektiv. Risken är att arbetet blir för stort och man inte mäktar med vilket i sin tur hämmar motivationen. Jag tror att det är viktigt att fokusera på några saker och få dem genomförda.

Hur tycker du att organisationer ska organisera hållbarhetsarbetet? Vad är kommunikationsavdelningens uppgift enligt dig?

–Jag tror inte att det finns en lösning för hur man organiserar sitt hållbarhetsarbete. Det som fungerar bra i en organisation fungerar inte för andra. Däremot så är det en framgångsfaktor att hållbarhetsarbetet drivs och prioriteras av styrelse och ledning. Om inte ledningen förmedlar att detta är viktigt för företaget och dess framtid så kommer inte heller medarbetare och intressenter övertygas.

–Min bild är att det krävs en tydlig och stark hållbarhetsstrategi med aktiviteter som genomsyrar företaget. Utifrån den blir kommunikationsavdelningens uppgift att bryta ner den och förpacka och förmedla företagets hållbarhetsarbete, både för att förankra och motivera – internt såväl som externt förstås. Upplysta medarbetare känner ansvar och är viktiga ambassadörer för företaget. Och sannolikt så blir också individen påverkad att göra andra val.

Varför är det viktigt att kommunicera hållbarhetsarbetet?

–Om vi inte berättar vad vi gör – varför gör vi det då? Idag förväntas alla företag och organisationer arbeta med hållbarhet i någon form och jag övertygad om att de som inte gör det kommer bli omkörda av konkurrenterna som gör det – och som dessutom kommunicerar det. Striden om kunderna eller medlemmarna börjar där – i att upplysa, bjuda på kunskap och tilltala.

–Tidigare så har mycket av kommunikationen mest byggt på att man ska ha dåligt samvete men nu kan kommunikatörerna kliva in och lätta på det och samtidigt förändra synen på hållbarhet. Jag tänker att hållbarhet blir en fråga om förtroende som kan användas både i marknadsföringssyfte och inte minst för att vara en attraktiv arbetsgivare, givet att man lever upp till vad man säger.

Har du några bra exempel på organisationer som kommunicerar hållbarhetsarbetet på ett bra sätt?

–Min favorit är alltid Systembolaget – ett fascinerade uppdrag att upplysa om alkoholens baksidor kombinerat med att sälja den. Ständigt större ekologiskt utbud och alkoholfria produkter, miljöflaskor, listan kan göras lång. Gillar också Apoteket, deras reklamfilmer är väldigt talande. Givetvis Tesla och Max, som nästan inte ens nämner hållbarhet i sin marknadsföring längre. Tycker också att handelns initiativ att börja ta betalt för plastpåsarna är ett viktigt steg i att påminna den enskilde konsumenten.

Du gick vår seminarieserie "Hållbarhet" år 2015. Vilka insikter gav seminarierna dig och hur har det påverkat ditt arbete med hållbarhet?

–Först var det verkligen en reality check att få svart på vitt hur mänskligheten slitit och sliter på jordens resurser. Eller de val vi gjort och gör. Och det är väl lite så vi har varit matade av klimatrörelsen. Men jag blev också glatt överraskad av alla innovationer, initiativ och möjligheter som detta för med sig och att det faktiskt finns gott hopp om att bromsa utvecklingen.

–På ett yrkesmässigt plan så sporrade det mig verkligen att det går att kommunicera hållbarhetsarbetet på ett annorlunda sätt, det är inte så dystert som det tidigare framstått. Att istället fokusera på goda exempel och hitta personliga triggers för hur man kan förändra sitt beteende. Jag fick också mycket inspiration till aktiviteter som vi kunde applicera i min egen verksamhet. Jag måste också säga att kunskapen jag fick med mig påverkade mig som konsument till att göra andra val än tidigare.


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 700 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar