Varför mäter du?

Publicerad: 21 jun 2017

Gästskribent: Ann-Sofie Krol

Jag fastnade för ett par ämnen, säg röda trådar, som återkom i väldigt många föreläsningar, både på AMEC Summit och andra kommunikations- och marknadsföringsevent i vår som jag tänkte återge här. Den ena handlade om VARFÖR. En av talarna, Fritz Quinn från American Express, sa följande "Varför mäter du? Just nu mäter många bara för att mäta, istället för att se vad som behöver analyseras för att kunna göra ett bättre jobb."

Färskt i minnet drog jag genast paralleller till Jacob Hallencreutz föreläsning på Customer Insight Summit som berättade om en studie som visade att företag som har ett otydligt syfte i varför man mäter kundnöjdhet eller om man mäter för att jämföra sig med andra har sämre kundnöjdhet än de företag som mäter med syftet att lära sig och få kunskap.

Just det syftet och kunskapen analysen gav gjorde också de bolagen mer kundorienterade i sin företagskultur och de hade både högre resultat i kundnöjdhet och finansiellt. Och det finns något i den där frågan – VARFÖR mäter du? När du vet det är det så mycket lättare att besvara frågan "Vad behöver du veta?".

Den kommunikativa organisationen

Den andra röda tråden handlar om värdet mätning och analys ger inom en organisation. Vi som jobbar med mätning pratar väldigt ofta om att mätning, utvärdering och analys handlar om att lära sig, utvecklas och bli bättre. Inte om vad som är "rätt eller fel".

Flera talare på AMEC summit pratade om att de upplevde att en av de största fördelarna med robust integrerad mätning är den diskussion och det samtal som uppstår internt, när man har en analys som hjälper till att förstå hur målgrupperna ser och upplever ämnen, varumärke, kampanjer, budskap och så vidare beroende på vad som har kommunicerats, oavsett kanal. Att genom analys och insikter få möjligheten att förstå hur saker och ting ser ut i målgruppens perspektiv och utanför den interna vyn av avdelningsbeteckningar, organisationsfunktioner och budgetar.

Det var också något som kom upp i Dr Lavanya Wadgaonkar, Nissan, föreläsning, där hon också diskuterade kommunikatörens roll. Det diskuteras ofta bland kommunikatörer om att ta en strategisk position i organisationen och vara del av ledning osv. Men Dr Lavanya Wadgaonkar menade att frågan handlar inte längre om kommunikation får vara med vid bordet, utan mer om varför vi är där. Hur vi kan leverera fram insikter som gör att vår profession blir tydlig och värdet som kommunikation ger blir tätt kopplad till organisationens övriga mål, hela vägen till tex försäljning eller resultat.

AMEC summit levererar alltid intressanta föreläsningar om utmaningarna med att mäta och analysera och kanske är det just frågan om Varför man mäter och vilka samtal man vill ha internt rörande kommunikation, varumärke, marknadsföring osv som är de viktigaste då det just handlar om att engagera hela organisationen att bli mer kommunikativ och att kommunikation skapar positiva affärsresultat.

 

Citat som dröjt sig kvar i huvudet:

 

”With great power comes great responsibility” Fritz Quinn American Express om möjligheterna att använda den data eller de ”spår” vi lämnar i en digital värld.

 

”Bara 3% av allt innehåll som postas på Facebook ses av någon.” Marion McDonald, Ogilvy Public Relations, om utmaningarna att mäta, svårigheterna med data så som räckvidd m m, om man inte tittar på de faktiska förutsättningar eller kontext som råder. 

 

"En signifikant stor andel av undersökningar till hushåll fylls i av barn. Samma andel gäller för B2B och chefer, där de istället fylls i av assistenter." Professor Jim MacNamara om svårigheten att få fram bra och trovärdig undersökningsdata.

 

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar