Vårterminen hos Sveriges Kommunikatörer – nå framgång med kompetensutveckling

Publicerad: 5 jan 2018

I år träder EU:s nya dataskyddsförordning i kraft, vilket ställer höga krav på många organisationer. Med anledning av att många kommunikatörer har uttryckt önskan om ytterligare kunskap i de nya reglerna så har vi satt upp kursen GDPR för kommunikatörer i flera olika städer: Umeå, Linköping, Malmö, Örebro, Jönköping, Sundsvall, Stockholm och Göteborg.

På kursen Improvisera mera – ett strategiskt val, som leds av Katarina Gentzel och Ann Jönsson, får du teorier, modeller, case och förhållningssätt som hjälper dig och din organisation att arbeta improviserat på ett strategiskt sätt. Kursen går i Jönköping, Stockholm, Malmö och Göteborg

 

Hela årets utbildningsutbud hittar du här

 


Umeå & Sundsvall

 

GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförordning – Umeå
Umeå
08 Feb 2018

 

Filma med mobilen – Sundsvall
Sundsvall
27 Feb 2018

 

GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförordning – Sundsvall
Sundsvall
19 Mar 2018

 

 


Örebro & Linköping

 

GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförodning
Linköping
01 Mar 2018

 

GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförordning – Örebro
Örebro
08 Mar 2018

 

 


Jönköping

 

Improvisera mera - ett strategiskt val – Jönköping
Jönköping
22 Feb 2018

 

GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförordning
Jönköping
15 Mar 2018

 

Filma med mobilen – Jönköping
Jönköping
24 Apr 2018

 

 


Malmö

 

Nätverk+
Strategisk kommunikation Våren 2018
Malmö
08 Feb 2018

 

Mentor- och ledarskapsprogrammet - Vill du veta mer?
Malmö
09 Feb 2018

 

GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförordning – Malmö
Malmö
07 Mar 2018

 

Filma med mobilen – Malmö
Malmö
10 Apr 2018

 

Improvisera mera - ett strategiskt val
Malmö
11 Apr 2018

 

Strategisk intern kommunikation – Malmö
Malmö
19 april 2018 

 

Filma med mobilen - Avancerad – Malmö
Malmö
02 May 2018

 

 


Göteborg

 

Mentor- och ledarskapsprogrammet - Vill du veta mer?
Göteborg
02 Feb 2018

 

Filma med mobilen – Göteborg
Göteborg
20 Feb 2018

 

Nätverk+
Strategisk kommunikation
Göteborg
01 Mar 2018

 

Strategisk intern kommunikation – Göteborg
Göteborg
22 Mar 2018

 

GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförordning – Göteborg
Göteborg
27 Mar 2018

 

Modern Storytelling – Göteborg
Göteborg
11 Apr 2018

 

Så hanterar du media idag!
Göteborg
13 Apr 2018

 

Improvisera mera - ett strategiskt val
Göteborg
08 May 2018

 

Filma med mobilen - Avancerad – Göteborg
Göteborg
17 May 2018

 

 


Stockholm

 

GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförordning
Stockholm
31 Jan 2018

 

Filma med mobilen
Stockholm
01 Feb 2018

  

Nätverk+
Internkommunikation Våren 2018
Stockholm
02 Feb 2018

 

Communication Executives Program - CEP 2018
Sigtuna
06 Feb 2018

 

Nätverk+
Nätverk Plus för seniora kommunikationschefer inkl. middag
Stockholm
07 Feb 2018

 

Modern Storytelling
Stockholm
13 Feb 2018

 

Nätverk+
Presschefer 2018
Stockholm
20 Feb 2018

 

Master Class Digital Transformation - Hyper Island
Hägersten
21 Feb 2018

 

Filma med mobilen – Avancerad
Stockholm
05 Mar 2018

 

Digitalt ledarskap - organisation, processer och metoder
Stockholm
07 Mar 2018

 

Nätverk+
Digital kommunikation Våren 2018
Stockholm
07 Mar 2018

 

Bli moderator - led egna events
Stockholm
07 Mar 2018

 

Nätverk+
PR- och press Våren 2018
Stockholm
08 Mar 2018

 

Mentor- och ledarskapsprogrammet - Vill du veta mer?
Stockholm
09 Mar 2018

 

Improvisera mera - ett strategiskt val
Stockholm
13 Mar 2018

 

Coachande kommunikation
Stockholm
14 Mar 2018

 

Nätverk+
Strategisk kommunikation Våren 2018
Stockholm
15 mar 2018

 

Nätverk+
Kommunikation och mångfald Våren 2018
Stockholm
15 Mar 2018

 

Investor Relations - noterade bolags kommunikation med kapitalmarknaden
Stockholm
15 Mar 2018

 

Så hanterar du media idag!
Stockholm
16 Mar 2018

 

Refill: Kommunikationsuppdraget i högskolan
Lidingö
19 Mar 2018

 

GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförordning
Stockholm
21 Mar 2018

 

Master Class - sociala medier
Stockholm
22 Mar 2018

 

Hållbarhet 2018 - Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen
Stockholm
27 Mar 2018

 

Värdeskapande internkommunikation
Stockholm
27 Mar 2018

 

Filma med mobilen - en tvådagarskurs
Stockholm
27 Mar 2018

 

Kreativt skrivande
Stockholm
28 mars 2018

 

Communication Mentoring Program - Våren 2018
Stockholm
10 Apr 2018

 

Mentoring Network Chef
Stockholm
12 Apr 2018

 

Rekrytera medlemmar med Facebook och Google
Stockholm
13 Apr 2018

 

Att leda utan att vara chef
Stockholm
17 Apr 2018

 

Att kommunicera med hjärnan som partner
Stockholm
18 Apr 2018

 

Retorisk påverkan
Stockholm
19 Apr 2018

 

Den professionella kommunikationens grunder
Lidingö
24 Apr 2018

 

GDPR för kommunikatören - EU:s nya dataskyddsförordning
Stockholm
25 Apr 2018

 

Rekrytera kunder med Facebook och Google
Stockholm
02 May 2018

 

Bli moderator – led egna events
Stockholm
03 May 2018

 

Kommunikationsplanering
Stockholm
22 May 2018

 

Hållbarhet 2018 - Det hållbara varumärket
Stockholm
24 May 2018

 

Communication Executives Network 2018
Stockholm
30 May 2018

 

Filma med mobilen
Stockholm
07 Jun 2018

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 700 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar