Inspirera, fascinera och decentralisera – Vasamuseets kommunikationstips

Publicerad: 21 sep 2015

Erfagruppen Kommunikatör i offentlig sektor, med medlemmar från främst myndigheter och museer, besökte Vasamuseet i början av september. Martina Siegrist Larsson, informatör, Carolina Blaad, huvudredaktör för webb och sociala medier, samt Mathias Andersson, Head of Marketing, berättade om den samlade kommunikationen, från kampanjer till bloggar, teater, skype, följare, aktiviteter för föräldralediga, vänföreningen samt sociala och traditionella medier.

Unga besökare

Vasabesökaren är yngre än för många andra museer. Majoriteten av besökarna är inte från Sverige. De största grupperna kommer istället från Tyskland, USA och Ryssland. Museet har många år av framgångsrik kommunikation bakom sig, erfarenheter som förvaltas i nya digitala kanaler och nya sätt att besöka museet på. Att komma ombord på skeppet via skype är en väg att virtuellt nå en av målgrupperna: skolklasser. Därigenom ökar tillgängligheten för dessa, framför allt i Sverige men också utomlands.

Digitala arenor är en plattform som samlar och entusiasmerar "Vasanördar" över hela världen. Instagramkontot har en majoritet utländska följare. Kontot drivs av museets experter med utbildning och stöd från kommunikationsavdelningen. Museets medarbetare driver bloggar på olika teman och inom kort kommer också podcasts att nås via vasamuseet.se.

Kommunikatörerna utvecklar nya former för att nå de svenska återbesökarna som ofta har varit på Vasamuseet som barn. Föredrag för föräldralediga, familjevisningar och teaterföreställningar är vägar för att dessa grupper ska återupptäcka museet. Printutskick och -annonsering har successivt ersatts av riktade digitala kampanjer via Facebook och andra digitala kanaler, något som utvärderingar har visat når samma målgrupper i större skala.

Vasamuseet har en mängd pressbesök, runt 1 400 per år. Vissa av dem får stort genomslag. En artikel i National Geographic på 1970-talet nämns fortfarande som ett dragplåster av många utländska besökare.

Vänföreningen, sponsorer och forskare är andra aktörer som påverkar. Näringslivssamarbeten sker i olika former. Ett exempel är Sandvik Materials Technology (SMT) som levererar specialtillverkade bultar för skeppet i rostfritt stål. I utbyte får SMT en miljö i vilken de under lång tid kan testa sitt material, en speciell form av stål.

Vasamuseets tips för framgångsrik kommunikation

  • Kommunikationen är ett ansvar och en angelägenhet för hela organisationen. Det är viktigt att engagera de som har sakkunskap för att ha direkta kontakter med media istället för en presstalesperson; något som skapar förtroende och större intresse för ämnet. Kommunikationen vinner på att decentraliseras. Kommunikatörens ansvar är att coacha och säkerställa att experter och sakkunniga är trygga i sin roll.

  • Samarbeta och bygg nätverk med andra aktörer – både offentliga och privata – kring gemensamma angelägenheter som destinationsmarknadsföring.

  • Skapa en mix av aktiviteter och arenor för att nå olika typer av engångs- respektive flergångsbesökare.

  • Inspirera och fascinera!

  • Mät och utvärdera statistik över tid och ta fasta på detta i din roll och ditt arbete.

  • Var uthållig – jobba konsekvent och långsiktigt. Bearbeta samma marknader och målgrupper över längre tid så att de hinner uppfatta budskapet. Påminn regelbundet om din existens så att du hamnar "in mind", och förstås allra helst "top of mind", hos dina målgrupper.

Text: Maria Erlandsson
Foto: Gordon Milligan

loader
Laddar