Vgrfokus.se - Västra Götalands egen nyhetssajt

Publicerad: 27 nov 2017

Text: Marie Karlsson på uppdrag av Sveriges Kommunikatörer. 

Den digitala kanalen vgrfokus.se fungerar som ett komplement till övriga informationskanaler och mer traditionell media. Den är en ytterligare möjlighet för Västra Götalands invånare att hålla sig uppdaterade om händelser i den regionala verksamheten och en arena för förtroendevalda att redovisa åstadkomna resultat.

Varierat innehåll speglar brett uppdrag

På sajten samsas nyheter högt och lågt under ämnesrubriceringar innehållande allt från politik och vårdfrågor till näringslivsnytt, trafikläge och höjdpunkter i det aktuella nöjes- och kulturutbudet.

– Tack vare vår verksamhets bredd möter vi många invånare dagligen i något av våra uppdrag. Kanske under bussresan på väg till jobbet, på vårdcentralen eller vid något kulturellt evenemang. Med tanke på den nära kontakten vill vi försäkra oss om att vi har en kanal där vi kan producera tillgängliga och läsvärda nyheter för våra medarbetare, invånare och andra intresserade, säger Erik Lagersten. 

Regelbunden nyhetsrapportering

Uppdateringar görs regelbundet av en redaktion bestående av både frilansare och anställda tjänstemän med ambitionen att delge öppen, tydlig, enkel och trovärdig information. En röst ska ges till samtliga inblandade i aktuella frågeställningar och man ska inte backa för att också belysa eventuella felaktigheter eller beröra ämnen som kan vålla konflikt, betonar Erik Lagersten.

– Redaktionen jobbar helt självständigt i den mening att jag som ansvarig utgivare endast fattar beslut eller lägger mig i arbetet när redaktören själv ber om det. Som kommunikationsdirektör är jag medveten om att nyhetsförmedling innebär ett stort ansvar och jag månar om att vara lyhörd för ris, ros och åsikter kring vårt sätt att arbeta med kanalen.

Välkomnar diskussion kring medialt utrymme

Vgrfokus.se beskrivs som ett resultat av den moderna medieutvecklingen och ska enkelt tillgängliggöra information även på exempelvis sociala medier. Att vgrfokus.se drar igång samtidigt som en debatt pågår kring lokala journalisters viktiga uppdrag i förhållande till rollen hos kommunikatörer i offentlig sektor ser inte Erik Lagersten som ett problem, snarare tvärtom.

– Det här handlar inte på något sätt om att skapa ett forum där politiker och tjänstemän styr informationsflödet och bestämmer vad som ska publiceras, absolut inte. Vi vill att våra nyheter ska vara intressanta nog för traditionella medier att ta vidare och vi kan inte - och ska inte - som offentlig verksamhet granska oss själva, det är absolut mediernas uppgift. Däremot kan vi genom att själva driva nyhetsproduktion bemöta en allt snabbare medial utveckling och erbjuda en utökad kommunikativ service till Västra Götalands invånare. 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 700 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar