“Vi gör publiken till en del av utbudet”

Publicerad: 11 dec 2015

– Det resoneras mycket om oss och det är bra, vi är ju alla delägare i Sveriges Television via licensavgiften. Vi befinner oss i början av ett sändningstillstånd som tydligt definierar vårt uppdrag, men i och med ökat tryck på andra medier finns ett behov av att diskutera public serviceuppdraget. Vi är och ska vara en självklar del av mediedebatten.

Sabina Rasiwala tycker att det har varit en utmaning att diskutera Sveriges Televisions roll och hur medielandskapet ska se ut i framtiden när andra aktörers intressen har stått i fokus, och inte publikens som är den egentliga målgruppen.

– Vi har jobbat hårt med att lyfta fram våra samhällsprogram. Eftersom vi har andra krav på oberoende och opartiskhet än andra medier har vi försökt att göra samhällsprogrammen mer angelägna i ämnesval och med publikdialog. Vi pratar med vår publik och det gör dem till en del av utbudet.

Man har bland annat jobbat på att involvera alla delar av mediehuset för att skapa en diskussion kring olika teman, allt från barnprogram eller samhällsprogram. Flera produktioner har haft stort genomslag, till exempel Fosterland, Morgans mission och Absolut svensk med teman som nationalism, mobbing eller vardagsrasism.

– Vi har utifrån våra programserier varit med och drivit samhällsdebatt. Det har varit spännande att få vara en del i det och det har fungerat väldigt bra.

Sabina vill dra nytta av att Sveriges Television är en viktig spelare i mediedebatten även i framtiden.

– Mediedebatten kommer att vara minst lika aktiv nästa år. Den kommer vi fortsätta jobba med och delta i. Sedan ser jag fram mot att introducera vår stora satsning på svenskt drama med början under julhelgen. Få saker slår en riktigt bra TV-serie. Skulle vara Vinterstudion eller På spåret i så fall.

loader
Laddar