Vi kommunikatörer har en nyckelroll i integrationsarbetet

Publicerad: 2 okt 2017

Gästskribenter: Åsa Gunnarsson, senior partner på K6 Konsulter & Kajsa Tirén, opinionsstrateg och seniorkonsult på Nowa Kommunikation.

Hösten 2015 upplevde vi den största flyktingströmmen sedan andra världskriget. Sverige tog det året emot drygt 160 000 flyktingar. Nu två år senare beräknar Migrationsverkets i sin senaste prognos att upp till 77 000 nyanlända män, kvinnor och barn får uppehållstillstånd i år och därmed behöver bostad i en kommun.

Kommunikatörer har ett stort ansvar

Sveriges integrationsutmaning kommer att pågå i många år framöver. Det är en av våra viktigaste samhällsfrågor. Vi som arbetar med kommunikation har ett stort ansvar. Det går inte att få en god integration utan att samtidigt arbeta klokt strategiskt och praktiskt med kommunikation.

Hur tar vi till exempel reda på hur vi bäst når våra nya målgrupper med olika typer av budskap? Det handlar förstås om att lära känna sin målgrupp, något alla kommunikatörer vet är avgörande. Ett sätt är att regelbundet samla representanter för de nyanlända och prata om hur vi klokast förmedlar information mellan varandra, i någon typ av referensgrupp.

Se inte hindren, se utvecklingsmöjligheter 

Du kanske också hittar kompetens som du behöver i en referensgrupp. Någon kan översätta till dari, en annan är grafisk formgivare som göra information på arabiska begriplig, en tredje är kunnig på sociala medier och vet vad fungerar bra för att nå nyanlända. Du kanske till och med vill engagera någon i ett kommunikationsprojekt? Se inte hindren, se utvecklingsmöjligheter och värdet i att lära känna nya människor.

En annan sak är symbolvärdet i detaljerna. Nacka till exempel har samlat sin webbkommunikation om nyanlända på sidorna Arbete & företagande, till skillnad från många andra kommuner som har den på den del av webben som handlar om Omsorg & stöd. Signalen från Nacka är att de ser nyanlända som en resurs och tillgång i kommunen. En annan kommun som sett värdet i detaljerna är Trelleborg. De använder inte ordet integration i sin kommunikation, utan ordet etablering. Små detaljer kan först synas oviktiga, men i det långa loppet skapar de nya tankar och positiv energi.

Glo och sno

Nu måste kommuner, statliga myndigheter, civilsamhället och företag – kroka arm för att tillsammans arbeta för en lyckad integration. Och du som kommunikatör har en avgörande roll i detta samarbete. Men vi har inte tid att lära av egna misstag. Låt oss generöst dela med oss av våra kommunikationsframgångar, stora som små. Eller som Båstads kommunikationschef så rättframt uttryckte det på vår konferens i vintras "Glo och sno!". Det ger grogrund för en bra integration.

Vi vet vi hur svårt det är att ens hinna ringa till närmaste grannkommun för att få tips och råd. Tidigare arbetade vi i en kommun och saknade en arena där kommunikatörer, integrationssamordnare och andra som arbetar med kommunikation och integration kunde mötas. Det blev upprinnelsen till vår första konferens om kommunikation och integration, med fokus på konkreta exempel. Den konferensen visade sig fylla ett tomrum och i utvärderingen ville hundra procent ha en uppföljning. Därför ordnar vi nu en fristående uppföljning i form av en ny konferens i november. Då tar vi bland annat upp kommunikation med målgruppen nyanlända, samt ger flera nya exempel på praktiskt arbete i kommunerna.

Dela med dig av erfarenheter

Vill du redan nu ha kontakt med andra som arbetar med kommunikation och integration är du välkommen i Facebookgruppen Kom-integration. Där kan du be om råd, dela med dig av erfarenheter och nätverka.

Och kom ihåg, det finns ingen konkurrenssituation när det gäller integration. Alla erfarenheter är viktiga och leder oss framåt. Det måste vara enkelt och självklart att kontakta en kommunikatörskollega be om råd. Det vinner alla på, och allra mest vinner våra nya invånare på det.

För inspiration och erfarenhetsutbyte med fokus på praktiska exempel, läs mer här.

https://www.nowa.se/aktuellt/ny-kunskap-och-konkreta-tips-hostens-heldagskonferens-om-kommunikation-och-integration/

*Du som är medlem i Sveriges Kommunikatörer har medlemsrabatt om du anmäler dig på vår webbplats till eventet som nämns i länken ovan. Eventet kommer att läggas upp här under dagen. 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

Hållbarhet och finansiell kommunikation/ Strategisk kommunikation
loader
Laddar