Vi måste spegla det samhälle vi kommunicerar i

Publicerad: 9 nov 2016

Gästskribent: Freja Kalderén

Enligt Statistiska centralbyrån har över två miljoner invånare i Sverige utländsk bakgrund. Vi kommunikatörer ska inkludera och tala till alla medborgare. Mångfald bidrar till rikedom i perspektiv och innebär fler möjliga lösningar på organisatoriska och samhälleliga utmaningar. Trots det är kommunikationsbranschen homogen. Vi behöver diskutera frågeställningar om inkluderande kommunikation och se kritiskt på våra rekryteringskrav.

Börja prata om mångkulturell kommunikation

Jag intervjuade kommunikatörer och kommunikationschefer såväl som representanter från Sveriges Kommunikatörer i min studie. Jag drog slutsatsen att frågan om mångkulturell kommunikation är laddad och komplex, men väldigt intressant. Något som flera kommunikatörer efterfrågar är:

  • större mångfald inom yrkeskåren

  • tillgång till strategiska verktyg

  • utvärdering av kommunikationsinsatser

  • strategisk handledning från ledningen

  • kommunikativa diskussioner om de kulturella föreställningarna som är nödvändiga för att kunna förbättra det inkluderande kommunikationsarbetet.

Skapa mer inkluderande rekryteringsstrategier

Många kommunikatörer beskriver kommunikationsbranschen som en ”vit, svensk medelklass”. Yrkeskåren är homogen av flera anledningar, men jag fann att många av rekryteringskraven omedvetet blir selektiva. Det finns en föreställning om att kommunikatören måste kunna felfri svenska. Samtidigt krävs mångårig erfarenhet inom yrket, men den är svår att få för de som inte släpps igenom nålsögat. Utan en mångfaldig medarbetargrupp missar vi perspektiv och utgår i stor utsträckning från egna erfarenheter.

Ta reda på hur det ser ut bland dina målgrupper

Bristen på strategier sker samtidigt som kraven på kommunikatörens kompetenser samt etiska och omvärldsanalytiska förmåga ökar. Vi kommunikatörer förväntas bidra med värde till organisationen och vara en brobyggare som skapar förståelse mellan organisation och målgrupper.

Hur gör vi för att navigera i en mångfaldig medborgarskara där alla inte nödvändigtvis talar samma språk? En viktig del är att faktiskt ta reda på hur det ser ut i målgrupperna istället för att gå på vana, existerande arbetsmetoder eller egna föreställningar.

Att inkludera alla är en demokratisk fråga           

För kommunikatörer som arbetar offentligt handlar det om ett demokratiskt uppdrag; att kommunicera med alla samhällets medborgare. Det kräver att vi förstår att sätta oss in i våra målgrupper, åldrar, kulturer och i vissa situationer behöver vi även kunna kommunicera på flera språk.   

Därmed blir inkluderande kommunikativa strategier inte enbart ett sätt att skapa värde för organisationen. Det blir även ett sätt att säkerställa demokratin.

 

10 tips på vad du som kommunikatör kan göra:

 
1. Utbilda er! Bjud in föreläsare och bli klokare på frågorna.
 
2. Fundera över vilka rekryteringskrav som finns på din arbetsplats och hur ni aktivt lockar och rekryterar en mångfaldig grupp.
 
3. Läs på! Intressera dig för olika kulturer, se till att prata med oliktänkande människor.
 
4. Be en kollega med ett annat perspektiv diskutera dina uppgifter med dig.
 
5. Våga bryta normer och stereotyper – vilka visar du på bilder? Vem tilltalar du i ditt språkbruk?
 
6. Förutsätt inte att vissa målgrupper är på ett visst sätt – undersök saken och avsätt tid för målgruppsanalyser så du kommunicerar rätt.
 
7. Be ledningen implementera frågorna om mångkultur i organisationens strategi.
 
8. Skaffa diskussionsforum på jobbet för att diskutera arbetsmetoder med fokus på att inkludera fler.
 
9. Våga ifrågasätt dina egna fördomar och inse att även du har föreställningar om olika kulturer.
 
10. Inse att arbetet tar tid, energi och mod, men i grund och botten tjänar både du och samhället på att fler får synas, höras och inkluderas. 

Vill du eller din organisation veta mer om mångkulturell kommunikation och inkludering? Mejla Freja Kalderén på freja.kalderen@gmail.com

Studien: En för alla – men bara för en? Kommunikatörers föreställningar om mångkulturell kommunikationskompetens.

Studien vann institutionen för Strategisk kommunikation hedersomnämnande för bästa masteruppsats 2016.

 

 

Hållbarhet och finansiell kommunikation
loader
Laddar