Vikten av goda grunder

Publicerad: 30 mar 2015

Ny på jobbet? Den professionella kommunikationens grunder erbjuder sina deltagare insikt i kommunikatörens yrkesroll. Kursledare Katarina Gentzel Sandberg har lång erfarenhet av kommunikationsutveckling. Sedan 2005 arbetar hon som kommunikationsrådgivare på Gullers Grupp, och med erfarenhet från såväl kommersiella företag som idéburna organisationer leder hon utbildningen med gedigen bakgrund från fältet.

Kurs som utforskar

För att fullt förstå och axla yrkesrollen som kommunikatör behövs insikt. För att hjälpa deltagare orientera och förhålla sig till kommunikatörsrollen erbjuder kursen genomgångar av aktuella teorier och begrepp. Gästföreläsare med praktikfall bistår med exempel från det vardagliga arbetet som kommunikatör, och med arbeten i grupp uppmanas kursdeltagare i ett öppet diskussionsklimat dela med sig av erfarenheter och förväntningar. 

– Beroende på vilken bakgrund man har och var man har sina styrkor så är olika kommunikativa uppgifter förstås olika svåra. Är jag en lysande skribent eller grym på nya digitala kanaler? Generellt tror jag att det svåraste är att som ny avgöra vilken kommunikation som kommer att ge effekt. Vad ska prioriteras? Vad ska vi låta bli? När man är ny har man ju inte någon erfarenhet att falla tillbaka på, säger Katarina Gentzel Sandberg.

Praktiska grunder

Som ny i kommunikatörsrollen är det inte alltid lätt att hänga med i branschsnacket. Vad innebär det egentligen att ”arbeta fram en strategi”? Hur hanteras intressentdialog bäst? Katarina Gentzel Sandberg menar att grundläggande praktisk utbildning är ett viktigt komplement till den teoretiska. 

– De flesta som går grundkursen har ingen formell utbildning i kommunikation och vill få en tydligare bild av kommunikationsvetenskapen och kommunikatörsyrket som helhet. Ibland möter jag också kursdeltagare som har en gedigen teoretisk kommunikationsutbildning, men som tycker att de är lika rustade för verklighetens utmaningar och kommunikationsarbete i praktiken.

Fler perspektiv berikar

Att lära sig om yrkesrollens grunder från aktörer utanför den egna organisationen är viktigt, och Katarina berättar om hur nästan alla kursdeltagare tycker det är givande med nätverket av kolleger man får i utbildningen.

– Att inse att man som kommunikatör inte är ensam om sina utmaningar, utan att få sina frågor belysta från andras perspektiv och få ta del av andras erfarenheter, är ett mycket viktigt mervärde kursen kan ge.

10 år av utbildning

Den första kursen hölls 2005. Deltog gjorde Daniel Bramsell, idag verksam som Ärkebiskopens pressekreterare. När Bramsell kommenterar sina lärdomar är det med fokus på kommunikationsområdets vidd.

– Jag hade precis börjat ett nytt jobb och kände att jag behövde inspireras lite. Kursen gav en bred och konkret bild av kommunikationsområdet. Det finns många begrepp och definitioner som hakar i varandra, så att få en helhetsbild och tänka strategiskt kring kommunikation är viktigt. Med aktiva kursdeltagare blev det också givande diskussioner och bra erfarenhetsutbyte!

Den professionella kommunikationens grunder öppnar för kunnigt och engagerat kommunikationsarbete. Är du redo att lägga grunderna för din egen framtid?

Strategisk kommunikation
loader
Laddar