Engagerad diskussion om internkommunikation på Månadens frukost

Publicerad: 2 sep 2016

Text: Henrik Åkesson

70 kommunikatörer var samlade under onsdagens interaktiva frukostseminarium där 10 påståenden kring interna relationer och internkommunikation redovisades och diskuterades. Påståendena, som utgår från de samtal som Matthias Samuelsson har genomfört med 10 kommunikationsdirektörer och seniora rådgivare, visade på vikten av att kontinuerligt prata om och arbeta med de digitala och organisatoriska förändringar som sker inom flertalet branscher och hur en god internkommunikation kan råda bot på tvetydigheter som i värsta fall kan påverka en organisation negativt.

Engagerande diskussioner

Efter presentationen öppnade Katarina Gentzel upp för en diskussion mellan seminariedeltagarna, där de i par fick diskutera de 10 påståendena under speed-dating liknande former. Några av deltagarna var positivt överraskade över hur engagerat samtalet hade varit i lokalen trots att det var tidigt på dagen. ”Även om man nödvändigtvis inte står och diskuterar påståendena till punkt och pricka bidrar de till att skapa ett utbyte som både är relevant och viktigt för oss kommunikatörer.”

En annan seminariedeltagare sammanfattade vikten av att diskutera internkommunikation genom att säga: ”Ibland lägger vi ner mer tid på att utforma vår grafiska profil än på vad som faktiskt ska stå i papperna.”


Gullers Grupp var med och arrangerade Månadens frukost den 31 augusti 2016 i Stockholm. På frukosten pratade Katarina Gentzel och Matthias Samuelsson, seniorkonsulter, om internkommunikation. I Sveriges Kommunikatörers kalender hittar du fler lokala evenememang. 

Internkommunikation
loader
Laddar