“Viktigt att fånga upp de som vill bidra”

Publicerad: 2 dec 2015

– Delaktighet och att få diskutera är det viktigaste. Till exempel har vi ett värdeord som är empati. Hur är man empatisk i en organisation som styrs av lagar och regler? Vad betyder det i praktiken för en handläggare att vara empatisk mot medlemmarna och mot sina medarbetare? Det är inte det enklaste att få det konkret.

Under en värdegrundskonferens i mars fick Yesinde Aluko möjligheten att se hela organisationen samlad i ett och samma rum. Hon säger att den största lärdomen i år uppstod i mötet med alla medarbetarna.

– Det slog mig att vi har otroligt många kompetenta och kloka människor i vår organisation. Jag har lärt mig hur viktigt det är att fånga upp människor som verkligen vill bidra och föra organisationen framåt. Det gäller att hitta dem och ge dem ansvar att driva frågor.

Yesinde Aluko menar att det inte räcker med att en ledningsgrupp på ett huvudkontor i Stockholm tar fram en värdegrund och sen tror att arbetet är klart. Den måste arbetas med kontinuerligt och inkludera alla medarbetare för att få effekt i organisationen.

På Kommunals a-kassa kommer värdegrundsarbetet att fortsätta under 2016. Yesinde Aluko tycker att det är viktigt att hon som kommunikationsanvarig funderar över hur hon agerar så att hon lever upp till värdegrunden, annars blir det lätt skevt.

– Jag vill uppmana alla kommunikatörer att inte bara sitta hemma på kontoret, utan åk ut och träffa medarbetarna, hör vad de har att säga och vilka behov de har. Man kan ha en övergripande plan, men måste hela tiden hämta hem nytt, annars blir det man gör lätt tunt.

loader
Laddar