“Viktigt att visa att det är människor innanför uniformen”

Publicerad: 9 dec 2015

– Vi har fått en rejäl puckel de senaste månaderna med frågor som kräver stora kommunikationsinsatser. Det här året har varit ovanligt på det sättet att det började långsamt, men sen har det blivit väldigt mycket mot slutet.

Varg Gyllander beskriver den svenska polisen som en organisation i en ständig krismiljö, där det vardagliga arbetet med till exempel internkommunikation och ledningsstöd snabbt ska kunna slå på alla kriskommunikationsfunktioner och -kanaler. Svårast är att förklara för allmänheten varför polisen gör som den gör.

– Vi kan ibland uppfattas som hårda och känslokalla. Den stora kommunikationsutmaningen är att förklara att polisen följer lagen och gör det som lagstiftarna har bestämt enligt de regelverk som finns, men ändå så humant som möjligt.

Under året som gått har polisen visat en mer mänsklig sida i sociala medier, där tjänstemän har fått berätta sina historier. Det här har debatterats och Varg menar att det är en svår balansgång.

– När vi ska vara den absolut stabila funktionen och yttersta gränsen i samhället får vi inte uppfattas som veka. Samtidigt är det viktigt att polisen visar empati och att det är människor innanför uniformen.

Varg säger att hans största insikt hittills är att lita på de anställdas egen förmåga att uttrycka sig. Han menar att många gör misstaget att se sig som världsmästare på kommunikation och därför talar om för andra vad som ska sägas och hur man ska bete sig. Han lär sig hela tiden nya saker genom sitt jobb, men samtidigt går det inte att komma ifrån att polisverksamhet innebär brott och utsatthet för människor.

– Inför 2016 hoppas jag på att vi på kommunikationsavdelningen får mycket utmanande att jobba med men naturligtvis att inte allmänheten drabbas av för mycket elände.

loader
Laddar