Bli ambassadör för Sveriges Kommunikatörer

Publicerad: 22 jun 2017

Fotografi på programgruppen i Region Södra

Sveriges Kommunikatörers regionala verksamhet

Sveriges Kommunikatörers verksamhet är fördelad på åtta regioner och flera städer. I regionerna finns ideellt aktiva som arbetar med att anordna evenemang och skapa en plattform för kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Strukturen för arbetet ser olika ut beroende på hur stor regionen är, hur många medlemmar den omfattar och vilket engagemang som finns bland ambassadörerna. Ofta finns en programgrupp bestående av flera ambassadörer, liksom en regionkoordinator som leder arbetet.

En ambassadörs uppgift och ansvar

Som ambassadör bidrar du till att skapa verksamhet inom ramen för organisationen. Du fungerar som Sveriges Kommunikatörers förlängda arm i regionen och bidrar till ett bra utbud av kompetensutvecklande evenemang.

Du planerar aktiviteter tillsammans med andra ambassadörer, upphandlar lokal och förtäring inom givna budgetramar och säkerställer att aktiviteterna genomförs. Varje programgrupp bör gemensamt komma överens om hur många evenemang gruppen ska arrangera per år och vilka förväntningar som därmed finns på varje enskild ambassadör.

Det är önskvärt att en programgrupp genomför en aktivitet varje månad. En ambassadör bör ha som ambition att vara närvarande vid flera evenemang per år. 

Relationer

Som ambassadör ingår du i ett nätverk av cirka 50 ideellt aktiva på 12 orter i Sverige. Varje år bjuds du in till en ambassadörsträff i samband med Sveriges Kommunikatörers årsstämma i Stockholm, för att utbyta erfarenheter och nätverka med andra. Att ha kontakt med ambassadörer i andra regioner uppmuntras varmt.

Du har primärt kontakt med andra i din programgrupp, liksom den huvudansvariga regionkoordinatorn och regionansvarig på Sveriges Kommunikatörer. Om det inte finns någon programgrupp har du direktkontakt med regionansvarig på Sveriges Kommunikatörer.

Profil

En ambassadör bör vara engagerad, handlingskraftig, nyfiken och idérik. Du ska vilja avsätta tid för ditt engagemang i organisationen och ha lätt för att samarbeta. Det är en fördel om du har ett stort kontaktnät och en vilja att utveckla föreningens verksamhet.

En ambassadör bör ha för avsikt att vara verksam i minst ett år. Varje år omprövas ambassadörskapet med hänseende till gruppens sammansättning.

 

Ort

Just nu söker vi ambassadörer till följande orter:

  • Linköping
  • Norrköping
  • Örebro
  • Sundsvall
  • Östersund

 

Det går även bra att lämna en intresseanmälan om du är intresserad av att vara ambassadör på en annan ort. Kontakta lovisa.ternby@sverigeskommunikatorer.se om du vill veta mer.

 

Läs mer om Johan Edgrens erfarenheter av att vara ambassadör

 


Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 400 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar