Har du koll på svenska företags genomsnittliga vinstmarginal? – Veckans ekonomifråga

Publicerad: 19 okt 2015
Svenska företags genomsnittliga vinstmarginal (mätt som resultat innan räntekostnader dividerat med nettoomsättningen) ligger normalt sett över en konjunkturcykel:
  1. 2–4 procent
  2. 5–7 procent
  3. 10–12 procent
  4. 15–20 procent

Svar: Vinstmarginalen skiljer sig åt väldigt kraftigt mellan olika branscher. Det är inte ovanligt att i detaljhandeln kan det vara väldigt pressade vinstmarginaler, ibland så låga som två procent. Andra branscher kan ha väldigt höga vinstmarginaler, till exempel läkemedelsbranschen, ofta över 20 procent, eller branscher med starka varumärken. Apple har en vinstmarginal på nästan 30 procent.

Tittar man på samtliga branscher över tiden får man en normalfördelning som visar att de flesta vinstmarginaler ligger mellan 5-7 procent.


Foto: Massimo Sanna

Investor relations
loader
Laddar