Mentorskap

 CMP illustration 

Communication Mentoring Program

 

Förväntas du att nu eller i framtiden vara ansvarig för en funktion, ett projekt eller att leda och utveckla medarbetare? Då är detta ett program för dig. Kombinationen seminarier i grupp och enskilda mentorsamtal är oslagbar.

I mentorsamtalen får du möjlighet att stanna upp och reflektera, få insikt om vad som är viktigt och mindre viktigt. Du får en tydligare självbild och ofta även ett bättre självförtroende. För att du som deltagare ska kunna nå bestående resultat löper programmet över en längre tid.

Tack vare gruppträffarna med de andra adepterna skapar du dig dessutom ett värdefullt nätverk. Programmet sträcker sig över ett halvår och omfattar: tio timmar enskilda mentorsamtal, Tillgång till kursledare och mentor mellan samtalen och sex utbildningsdagar inom kommunikativt ledarskap. 

 

 
1. Introduktionsseminarium, workshop (8 november 2018) 

Martina BrandtDetta inledande pass ägnas åt att lära känna varandra i gruppen. Vi diskuterar hur du tar nästa steg i ditt personliga ledarskap, vilket ansvar du har för din egen utveckling och värdet av en mentor.  Hur vill du utvecklas i din livskarriär? Vad händer när vi lämnar vår trygghetszon? Vilka hinder kan det finnas? Efter dagens slut har du som deltagare börjat fundera över din fortsatta utveckling och tagit ditt första steg mot att sätta personliga mål. Tid för frågor om programmet som helhet finns också.

 
2. Det uttrycksfulla kommunikativa ledarskapet (9 november 2018) 

Att få gehör för sin kompetens och ta plats på rätt sätt är avgörande för att nå framgång. Vi måste varaLedarstudion begripliga, tydliga, intressanta och inspirerande för att åstadkomma handlingskraft. Vi jobbar med ett tvärkompetent utvecklingsprogram med flera handledare för personlig individuell upplevelse. Det handlar om att förena ledarskap och scenspråk. Denna dag leds av Ledarstudion.

 

3. Den kommunikativa organisationen (29 november 2018) 

charlotte

Under dag tre kommer du att få bekanta dig med ett av de största forskningsprojekten i världen. Här kommer vi att gå igenom de viktigaste resultaten från den vetenskapliga studien Den kommunikativa organisationen. Vi kommer att fördjupa oss i  frågor som: Vad vet vi om kommunikatörsrollen idag och i framtiden? Hur fungerar egentligen ledningens kommunikation och vad krävs för att ta den interna kommunikationen ett steg vidare? Hur stärker vi medarbetarnas roll som ambassadörer och varumärkesbyggare?

Mats

Hur kan vi beskriva och visa på kommunikationens värde i våra organisationer? Både Mats och Charlotte har under många år forskat om organisationers kommunikation utifrån aspekter som ledarskap, digitalisering, krishantering och kommunikatörsrollen. Mats och Charlotte har skrivit flera uppmärksammade böcker, t ex Krisen inifrån, Kommunikation i organisationer, Nå fram till medarbetarna samt Strategic Communication: an Introduction. Läs mer om projektet här

 

4. Det personliga och situationsanpassade ledarskapet (24 januari 2019) 

Lennart

Dag fyra handlar om hur du utvecklar ditt personliga ledarskap, hur du påverkar andra, hur man samarbetar i grupper och de etiska ställningstaganden som det är förknippat med. Seminarierna kommer garanterat stärka ditt ledarskap och därmed dig personligen. Dagen leds av Lennart Skoglund, ekonom med mångårig erfarenhet av ledarskap. Lennart arbetar främst med ledarutveckling, projektledning och affärsutveckling. Han har skrivit boken ”Chefen som gör skillnad som ingår som kurslitteratur.

 

5. Digitalt ledarskap (25 januari 2019)
Zingmark

I en värld präglad av digitalisering, globalisering, ett högt tempo och krav på transparens är ständig förändring det enda konstanta. Dagens medielandskap är fragmenterat, och vi kan inte trycka ut våra budskap utan måste förtjäna människors tid och engagemang. Detta ställer stora krav på det kommunikativa ledarskapet. Karin Zingmark har över 20 års erfarenhet av att driva förändring på temat kommunikation och ledarskap, senast i rollen som marknadschef på Microsoft. Idag är hon en efterfrågad föreläsare och strategisk rådgivare på temat. Karin är dessutom aktuell med boken “Maxa Snacket” som nominerats till “Årets Marknadsföringsbok 2017” samt utnämnts av bland andra DN som en av de mest läsvärda ledarskapsböcker just nu. Karin förklarar på ett engagerande och samtidigt konkret sätt de pusselbitar som behöver finnas på plats för att leda team i en uppkopplad värld."

 

6. Avslutningsseminarium, workshop och diplomering (21 mars 2019) 

Martina Brandt

Detta avslutande pass ägnas åt att knyta ihop säcken, att reflektera över tiden som gått och att visualisera omframtiden. Förmiddagen varvas med enskilda övningar och samtal i mindre grupper samt summering i stor grupp. Vi utvärderar programmet, mentorskapet och pratar om värdet av feedback. Under eftermiddagen gästas vi av två mentorer som delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper. Samtliga mentorer bjuds även in till den gemensamma diplomeringen vid dagens slut. Vi säger tack och på återseende. 

 


Eva Rosman om CMP

Eva Rosman, kommunikationsansvarig för Projekt Slussen, är tidigare CMP-deltagare. I den här videon berättar hon om vad hon tyckte var bäst med programmet och hur det har utvecklat henne som kommunikatör.

 

Malou Sjörin om CMP

Malou Sjörin blev efter sin medverkan i Communication Mentoring Program kommunikationsdirektör på SJ. I den här videon berättar hon om sin bakgrund, varför hon valde att gå programmet och vad hon tyckte var bäst. 

 

loader
Laddar