Ett steg närmare målet

- Ändrad: 2 december 2014

Det är viktigt att öka förståelsen för värdet av kommunikation, att hela organisationen har ett kommunikativt perspektiv. Det säger Max Wallenberg, kommunikatör och projektledare vid enheten för samhällskommunikation på Försäkringskassan.

Foto på Max WallenbergMax Wallenberg är i grunden statsvetare och journalist. Som nyexaminerad journalist från Poppius journalistskola provade han på livet som frilansare men upptäckte ganska snart att det inte var rätt.

– Det var svårt att få uppdrag när jag frilansade, så jag började istället på en myndighet som förvaltar olika EU-fonder. Mitt uppdrag var att intervjua deltagare i olika arbetsmarknadsprojekt. Där fick jag möjlighet att använda min journalistiska bakgrund.

Först när han jobbade som konsult inom offentlig finansiering förstod han att kommunikation var hans största intresse.  

– Konsultjobbet var ingenting för mig. Jag kom på att kommunikation är det jag tycker är roligt och att det var det jag ville jobba med.

Sedan tiden som konsult har Max Wallenberg haft en rad olika roller inom kommunikatörsyrket där hans tidigare bakgrund som statsvetare och engagemanget för EU kommit väl till pass. 2012 tog han första klivet in på Försäkringskassan som kommunikationsansvarig för fyra olika projekt med fokus på att förbättra välfärdssystemets insatser för människor som har svårt att finna sin plats på arbetsmarknaden.

Tvingades höja blicken

När Max Wallenbergs dåvarande projekt började lida mot sitt slut stod han inför ett vägskäl och det var då han beslöt sig för att gå Communication Mentoring Program. Han hade hört talas om programmet tidigare men också fått rekommendationer från kollegor som tyckte att han skulle gå.

– Mentorprogrammet kändes rätt och lägligt för att det kunde hjälpa mig att reflektera över min framtid. Det som lockade mig med programmet var möjligheten att ta ett steg åt sidan och fundera över sådant man inte hinner fundera över i sin vardag. Jag tvingades att höja blicken och engagera mig i min egen utveckling.

– Kursmomenten var bra eftersom man fick konkreta verktyg att omsätta i sin egen vardag. De andra deltagarna i programmet var också en värdefull del. Vi hade en öppen stämning inom gruppen och det var lätt att diskutera och reflektera med varandra. Jag fick rannsaka mig själv och ta ställning till vad jag är bra på och vad jag ville utveckla, något jag inte hade gjort om jag inte gått programmet.

Stöd vid förändring

Under tiden Max Wallenberg gick Communication Mentoring Program blev han erbjuden en ny tjänst inom Försäkringskassan som kommunikatör och projektledare vid enheten för samhällskommunikation.

–Jag sa till min chef när jag startade programmet att jag hade planer på att göra någonting annat. Under tiden jag gick CMP fick jag erbjudandet om att projektleda Försäkringskassans aktiviteter under Almedalsveckan.

Att hans mentor hade lång erfarenhet från just Almedalen var bara en av flera fördelar som mentorskapet förde med sig:

– Min mentor var otroligt stöttande i hela processen. Både han och jag tyckte att det nya jobbet var passande för mig och de karriärplaner vi tidigare diskuterat. Det var självklart att jag skulle tacka ja till jobbet.

– Men man kan inte tro att mentorn ska göra jobbet, utan det blir så bra som man själv gör det. Det gäller också att vara förändringsbenägen för att kunna utvecklas.

Kunskaper att föra vidare

Det nya jobbet tog upp mycket av Max Wallenbergs fokus och därmed blev det inte lika stort fokus på den långsiktiga karriärplaneringen. Men det nya jobbet var definitivt ett steg i hans målbild.

– Under min mentorstid har jag tecknat en egen karriärplan om var jag ska vara om 6-12 månader och om tre år. Planen är ganska konkret och min ambition är att försöka följa den.

Trots programmets främsta fokus på personlig utveckling upplevde Max Wallenberg att programmet gav kunskaper att föra vidare till andra:

– Kommunikativt ledarskap, som är en del av programmets kursmoment, är någonting man kan ta med sig. Där gick vi igenom olika kommunikatörsroller som de flesta kunde känna igen sig i. Vi reflekterade över idealtyper för hur kommunikatörens roll bör se ut. Jag fick känslan av att man genom programmet kan höja yrkets status på olika sätt då man lär sig att ta plats och argumentera för värdet av kommunikation.

 

loader
Laddar