Internationell undersökning om kommunikation och PR

Global Communications Report är en världsomspännande undersökning om kommunikation och PR som syftar till att hitta globala skillnader och utveckla gemensamma standarder. Gör Sveriges röst hörd genom att delta i undersökningen.

Just nu genomför Global Alliance, som Sveriges Kommunikatörer ingår i, en undersökning som har för avsikt att bli världens största dataregister om kommunikationsbranschen.

Du kan medverka till kommunikationsbranschens utveckling genom att svara på frågeformuläret som länkas nedan. Det tar dig cirka 15 minuter att delta i undersökningen. Resultatet kommer att presenteras den 30 mars 2017 på Kenneth Owler Smith Symposium på University of Southern California – Annenberg.  

Global Communications Report

Internationellt

Global Alliance är en konfederation mellan de nationella kommunikationsföreningarna runt om i världen. För närvarande är drygt 30 föreningar anslutna till detta samarbete. Syftet med detta nätverk är att dela kunskap, driva gemensamma frågor kring professionens utveckling och erbjuda medlemmar ett internationellt kontaktnät. Det går också att engagera sig i organisationens olika utskott. Global Alliance har kontor i Lugano, Schweiz.

Global Alliance
loader
Laddar