Ny forskningsrapport: Röster om den kommunikativa organisationen

Nu släpper Sveriges Kommunikatörer och Lunds universitet den sista delrapporten från forskningsprojektet Kommunikativa organisationer. I denna delrapport summerar forskarna studiens kvalitativa del och reflekterar om vägen framåt för kommunikatörer. I november släpps slutrapporten som kommer att summera hela studien.

Delrapporten bygger på 160 intervjuer med kommunikatörer, medarbetare och chefer i elva organisationer som ingår i forskningsprojektet Den kommunikativa organisationen. Rapporten är uppbyggd runt fyra teman: (1) Kommunikatörer och kommunikation, (2) Kulturens betydelse, (3) Ledning, ledarskap och medarbetarskap och (4) Anseende, varumärke och ambassadörskap.

I det avslutande kapitlet diskuterar forskarna vad resultaten från den kvalitativa studien betyder för kommunikatören i det vardagliga och strategiska arbetet. De utgår från följande underrubriker:

• Fortsätt med det som är bra!
• Analysera utgångsläget 
• Den högsta chefen och ledningen är nyckeln till framgång 
• Säkra kommunikatörernas kompetens 
• Kräv deltagande i centrala projekt och beslut 
• Se utbildning av medarbetarna som ett window-of-opportunity 
• Behov av nya yrkestitlar

 

Läs delrapporten nedanför eller ladda ner som PDF.
Läs mer om studien och hitta alla delrapporter här.

 

 

Bli medlem i Sveriges största nätverk för kommunikatörer och träffa 7 800 kollegor. Du får tillgång till våra kostnadsfria event för medlemmar, rabatt på kompetensutveckling och får ta del av det senaste inom vår bransch. Du hjälper även till och stöttar svensk kommunikationsforskning.

loader
Laddar